SODI-onsdag: Helhetlig ID-forvaltning og etablering av status UNIK i Folkeregisteret

SODI-onsdag er en månedlig faglunsj i regi av forskningsprosjektet Societal security and digital identities (SODI). Forskningsprosjektet er tverrfaglig og skal undersøke hvordan juss og teknologi kan virke sammen for å sikre at alle har tilgang til en elektronisk identitet (for eksempel BankID) på høyt sikkerhetsnivå og at alle kan være trygge på at de ikke utsettes for digitalt identitetstyveri. På SODI-onsdag vil vi belyse ulike problemstillinger som er relevante for prosjektet. Arrangementene avholdes på zoom, og er gratis og åpne for alle interesserte.  

Marianne Henriksen fra Skatteetaten forteller om arbeidet med helhetlig ID-forvaltning og arbeidet med å etablere status UNIK i Folkeregisteret.

Det norske samfunnet benytter Fødsels og d-nummer benyttes i nært sagt alle prosesser og tjenester for å identifisere personer i det norske samfunnet, både fysisk og digitalt.

Det er lagt til grunn en forutsetning og et overordnet mål at én person bare skal ha ett fødselsnummer eller ett d-nummer. Det er også viktig å vite at den som benytter det norske ID-nummeret, faktisk er den rette eier av det fødsels eller d-nummeret han presenterer og personen må ha mulighet til å dokumentere dette på en troverdig måte. Tilliten til forvaltningen i både offentlig og privat sektor bygger på denne forutsetningen. Når den svikter, når vi ser at en person kan ha flere identiteter i Folkeregisteret eller vi ser at en annen person stjeler en annens identitet må vi tenke nytt.

Ny Folkeregisterlov § 3-2 gir mulighet til å synliggjøre hvor sikker en identitet er ved å synliggjøre hvorvidt det er gjort en ID-kontroll eller ikke opp mot det norske ID-nummeret. Bestemmelsen gir også mulighet til å etablere en kvalitetsindikator UNIK, som bygger på en biometrisk kontroll av om en person kun har en etablert identitet i Folkeregisteret. Ved å ta opp biometri i justissektoren og samtidig gjennomføre et "en til mange søk" kan man låse en person til en identitet og etablere en unik identitet i Norge . Biometrien skal ikke inn i Folkeregisteret, men vi ønsker å registrere resultatet av den kontrollen av biometriske date som gjøres i justissektoren.

Zoomlink vil bli sendt alle påmeldte i god tid før onsdagslunsjen.

For påmelding se https://nettskjema.no/a/219692

Frist for påmelding er mandag 6. desember.

Publisert 24. sep. 2021 16:13 - Sist endret 24. sep. 2021 19:22