Bruk og misbruk av eID - WEBINAR

Webinaret arrangeres i regi av SODI-prosjektet og retter seg primært mot saksbehandlere tilknyttet prosjektets rettshjelptilbud, og gjennomføres i opplæringsøyemed.

mobil, fingre, blå farge, tekst

Colourbox.com

 

På grunn av situasjonen rundt pandemien, ser vi oss dessverre nødt til å avlyse det planlagte fysiske seminaret om Bruk og misbruk av eID 21. januar. Isteden vil vi arrangere dette Webinaret som et opplæringsseminar. Det ligger i dette at vi tilpasser nivået slik at det blir gode praktiske tips til studentene i rettshjelpstilbudet ID-juristen. 

Program

Kl. 09.00 - 09.45:
Om forskningsprosjektet SODI og reglene i ny finansavtalelov om ikke-godkjente betalingstransaksjoner og falske digitale signaturer
Marte Eidsand Kjørven (UiO)

Kl. 09.45 - 10.00: Pause

Kl. 10.00 - 10.45:
Praktiske tips til deg som skal bistå noen som er utsatt for digitalt identitetstyveri
Stig Randsborg (Tenerity)

Kl. 10.45 - 11.00: Pause

Kl. 11.00 - 11.45:
ID-Svindel: Møte med namsmannen på godt og vondt
Petter B. Sveen og Cecilie Tho (Fagansvarlige for utlegg og gjeld, Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum)

Kl. 11.45 - 12.00:
Spørsmål og avslutning

Påmelding

Vennligst registrer din deltakelse via vårt nettskjema. 
(Merk at registrert påmelding til det planlagte fysiske seminaret bortfaller og vi ber deg vennligst registrere ny påmelding til dette webinaret om du ønsker å delta her.)

Publisert 11. jan. 2022 10:35 - Sist endret 11. jan. 2022 10:35