Hvilket lands rett skal gjelde?  

På oppdrag fra Jusitsdepartementet skal Giuditta Cordero-Moss utarbeide et lovforslag om lovvalg på det formuerettslige område. Hun har invitert eksperter fra Norge, Norden, EU og USA til en 2-dagers konferanse for å gjennomgå state-of -the-art på dette område. Hensikten med konferansen er å gjennomgå eksisterende regulering, spesielt i EU, og se om det kan gi inspirasjon til den norske lov.

Vi må finne riktige løsninger for Norge - påpeker professor Giuditta Cordero-Moss om arbeidet med ny lovvalgslov 

Når en person havner i trøbbel i utlandet   

Internasjonale rettslige konflikter kan oppstå mellom bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner. Ta et eksempel: En norsk bilkjører kolliderer i Italia. Lovbestemmelsene er ulike i Norge og Italia, og sjåføren havner i en diskusjon om hvilket lands lovverk som skal gjelder for ham. 

- Det er ikke rent sjeldent at private personer havner i trøbbel i utlandet. Et annet eksempel som kan nevnes her er at en norsk person tar opp et lån i England, og det oppstår en konflikt mellom ham og banken. Blir det den engelske eller den norske retten som skal bestemme?  Lovvalgsreglene gir svaret – forteller professor Cordero-Moss.

 

Behov for likt lovvalg   

På mange områder har EU i løpet av de siste årene harmonisert måten å velge retten på. Det er ønskelig at lovvalgsreglene får samme utfall uavhengig av hvor man går til søksmål. Da blir resultatet mer forutsigbart.

- EUs regulering angående lovvalg faller ikke under EØS avtalen, derfor er den ikke bindende for Norge. Gjennom EØS-avtalen og annet samarbeid med EU har vi likevel innført deler av denne reguleringen. Derfor er det naturlig at arbeidet med den nye lovvalgsloven starter med å se på den. En ren avskrift vil imidlertid ikke nødvendigvis passe for Norge, og vi må finne ut hva som er den riktige løsningen for oss.  Derfor er en nøye gjennomgang og diskusjon nødvendig - avslutter Cordero-Moss

Av Eva Dobos
Publisert 24. apr. 2018 10:10 - Sist endret 24. apr. 2018 11:55