Nytt senter vil knytte tettere bånd mellom akademia og praksisfelt

Oslo senter for kommersiell rett (OSKR) ble etablert for å bringe den akademiske forskningen nærmere det praktiske rettsliv. Det ble offisielt  åpnet 30. oktober i Gamle Festsal, og både de faglige diskusjonene og den påfølgende sosiale sammenkomsten viste tydelig behov og interesse for Senteret.       

Bildet kan inneholde: begivenhet, moro.

Ledergruppe på åpningen av Oslo senter for kommersiell rett: Ivar Alvik, Birgitte Hagland (leder) og Marte Eidsand Kjørven. Foto: UiO/Eva Dobos

Senteret ble etablert i samarbeid mellom Institutt for privatrett (IfP) og Nordisk institutt for sjørett (NIFS) etter dekanvedtak i mars 2019.  Leder er førsteamanuensis Birgitte Hagland og nestledere er Marte Eidsand Kjørven og Ivar Alvik

Hvorfor et nytt senter?  

- Som enkeltforskere har mange på både privatrett og sjørett et tett og godt samarbeid med det praktiske rettsliv gjennom faglig samarbeid i form av bokprosjekter, voldgiftsoppdrag, betenkninger og deltakelse i nemnder og utvalg. Også enkeltmiljøer og forskergrupper har gode relasjoner til praktikerne på sitt felt, som konkurranserettsforum, Petroleums- og energijuridisk klubb og naturresursgruppen. Noen fellesarena for alle har vi likevel ikke hatt. Dessuten har det manglet slike arenaer innenfor den sentrale formueretten. Som vår kjære nå avdøde kollega Birger Stuevold Lassen en gang sa om virksomheten på Institutt for privatrett: Det er mange av oss som holder på rundt omkring i smultringen, men det er ingen som fyller hullet i midten. Noe av formålet med OSKR er å fylle midten - sier instituttleder ved IfP John Asland. 

Møteplass for bransjeaktører    

-  Senteret skal være møteplass for akademikere, advokater, dommere, næringsliv og myndigheter, og fremme diskusjoner om sentrale og aktuelle rettsspørsmål. Senteret vil stå for arrangementer hvor både interne og eksterne blir invitert, som frokostseminarer, lunsjer eller større seminarer. Det kan også være aktuelt med rent interne arrangementer, f.eks. hvor vitasser presenterer sine avhandlinger. Det arbeides med å skaffe ekstern finansiering til de forskjellige typer arrangementer - fortsetter Asland. 

Nordisk profil

Senter for kommersiell rett er ingen ny idé. Oslo-senteret føyer seg i rekken av de andre   tilsvarende sentre i Norden, og blir den fjerde i firkløveret bestående av sentre ved Stockholms Universitet, Lunds Universitet og Københavns Universitet.

- Det er en uttalt målsetting å styrke det nordiske samarbeidet. Både for å ivareta den nordiske rettstradisjonen, og for å fremme Norden internasjonalt. Til åpningsprogrammet var det naturlig å invitere lederne fra øvrige nordiske sentre, som alle samarbeider tett med praktikerfeltet - avslutter senterleder Birgitte Hagland. 

Senteret har fått egen hjemmeside.

Av Eva Dobos
Publisert 4. nov. 2019 13:01 - Sist endret 5. nov. 2019 09:59