Domstoler under kommunist-regimer i Sentral-Europa

På en to-dagers rundebordskonferanse under prosjektet Judges under Stress (JuS) har forskere fra Tsjekkia, Slovakia, Polen, Ungarn og Romania diskutert  domstolenes rolle i tidligere Øst-Europa.    

Bildet kan inneholde: bygning, begivenhet, rom.

Akademikere fra tidligere Øst-Europa deltok på JuS-seminar i Oslo 6-7. november. Foto: UiO/ Eva Dobos 

Rettssystemer under under kommunismen var tema for seminaret hvor akademikere fra de berørte landene møttes på Institutt for privatrett i Oslo.

- Prosjektet JuS gir oss en utmerket mulighet til å treffe hverandre. De landene vi representerer grenser mot hverandre i sentrale deler av Europa, men det er her i Oslo vi har muligheten til å treffes og ha åpne diskusjoner - forteller den ungarske representanten fra Universitetet i Budapest, professor Zoltán Szente.

Prosjektet ledes av Hans Petter Graver og har som mål å belyse hvordan domstolene fungerte under kommunist-regimet. Det vil bli utgitt en felles publikasjon med bidrag fra de tre seminarene som skal holdes i prosjektperioden.  

- Selv om  det ble slutt på det autoritære regimet i Øst-Europa på slutten av 80-tallet, noen av strukturene lever videre. Det vi ser i Ungarn er en utvikling som er preget av gamle tenkemåter og tradisjoner - forteller Zoltán Fleck, som har juss-sosiologi som forskningsfelt.

Hensikten med prosjektet JuS er å avdekke historiske hendelser, men den handler like mye om dagens situasjon i disse landene. Prosjektet JuS tilbyr en møteplass og muligheten til diskusjoner som vanskelig kunne gjennomføres i deltakernes respektive hjemland.    

 

Av Eva Dobos
Publisert 14. nov. 2019 14:38 - Sist endret 18. nov. 2019 09:28