Mads Andenæs hedres av dronning Elizabeth

HM Queen Elizabeth har utnevnt professor Mads Andenæs som Honorary Queens Counsel.  Tittelen Honorary QC gis til advokater og akademikere som har gjort seg bemerket med sitt bidrag til rettsystemet i England og Wales, uten å arbeide i eller opptre for domstolene.        

 

Mads Andenæs er utnevnt til Honorary Queens Councel.

Tittelen Honorary QC gis til advokater og akademikere som har gitt vesentlige bidrag til at britisk juss skal være i verdenstoppen. Den formelle overrekkelsen vil finne sted under en seremoni i Westminster Hall i London den 11. Mars 2019.

I begrunnelsen er det fremholdt at professor Mads Andenæs har utmerket seg med vitenskapelige arbeider innenfor komparativ rett og internasjonal rett. Han har vært FNs spesialrapportør mot vilkårlig fengsling i i 2009-2015, og bidratt til rapporten «Basic Principles and Guidelines». Rapporten brukes som referanseverk i UK Supreme Court.     

– Det er ikke hverdagskost at en norsk jurist utnevnes til Honorary Queens Council, og vi ved fakultetet er med god grunn være stolt av denne æresbevisningen til Mads Andenæs. For å bli utnevnt Honorary Queens Council må man ha gitt vesentlige bidrag til engelsk og walisisk rett, og jeg vil i tillegg trekke frem Mads Andenæs´ betydelige faglig engasjement innenfor internasjonal rett. Et engasjement som kommer våre studenter og fagmiljøer til gode, sier dekan Dag Michalsen.

Av Eva Dobos
Publisert 14. jan. 2019 13:44 - Sist endret 14. jan. 2019 13:44