2017

Tidligere

Tid og sted: 22. nov. 2017 10:0014:30, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gt. 47, Oslo

Barnerettighetsdagen skal være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Tid og sted: 10. nov. 2017 13:0018:00, Kjerka, Institutt for privatrett, Karl Johans gt. 47

Om kreditorbehandling under krisehåndtering av banker etter krisehåndteringsdirektivet (direktiv 2014/59/EU)

Tid og sted: 1. nov. 2017 15:0016:30, Kjerka, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Menneskerettighetenes aktualitet for internasjonal privatrett på familierettens område i Norge, ved Tone Linn Wærstad, Postdoktor Institutt for privatrett.

Retten til å sitte i uskiftet bo for norske "Spania-pensjonister", ved Thomas Rønning, Høyskolelektor.

Tid og sted: 6. okt. 2017 18:0021:00, "Kjerka", Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

"Norge og EU – fortid, nåtid og fremtid" med Dr. Jochen Bittner, Die Zeit, Dr. Haakon Andreas Ikonomou, Aarhus Universitet og Prof. Mads Andenæs, Universitetet i Oslo. Foredragene og arrangementet er et samarbeid mellom Norsk-Tysk selskap og Institutt for privatrett ved Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo.

Tid og sted: 13. sep. 2017 15:3017:00, Kjerka, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Haag konvensjonen 1996 om beskyttelse av barn over landegrensene ved  Torunn Kvisberg, 1. amanuensis Høgskolen i Lillehammer

Oversikt over ny adopsjonslov ved  Torunn Kvisberg, 1. amanuensis Høgskolen i Lillehammer.

 

Tid og sted: 14. juni 2017 15:3017:00, Professorboligen, Karl Johans gt. 47

Nye høyesterettsdommer om "Grensen mellom livs- og dødsdisposisjoner" og om "Gavebegrepet – el.§51 – omstøtelse".

Seminaret vil inngå i Institutt for privatretts seminarrekke.

 

Tid og sted: 7. juni 2017 12:0014:00, Kjerka, Institutt for privatrett, 2. etg., DMV, Karl Johans gt. 47

Institutt for privatrett har gleden av å invitere til dette seminaret i rettskilder og metode i anledning av at Gert-Fredrik Malt fyller 70 år.

Tid og sted: 23. mai 2017 17:0019:00, Aud. 4, Domus Academika, Karl Johans gt. 47, Domus Media Vest, 2. etg.

Seminaret inngår i Institutt for privatretts seminarrekke og er ope for alle interesserte.

Merk! Seminaret er flyttet fra Professorboligen til Aud. 4 i DA.

 

Tid og sted: 29. mars 2017 12:0013:00, Kjerka, DMV

Vårsemesterets tredje Lunsj med fag, og med følgende tema:

"Litt om Høyesteretts betydning i erstatningsretten -  illustrert ved ti høyesterettsdommer". Pensjonert høyesterettsdommer Steinar Tjomsland kommer til oss, og forteller om et knippe erstatningsrettslige dommer fra hans tid i Høyesterett.

Vi oppfordrer alle til å delta i felles faglig diskusjon ved Instituttet!

Tid og sted: 1. mars 2017 15:3017:00, Professorboligen, Karl Johans gt. 47

Velkommen til vårens første seminar i familie- og arverett.

Tid og sted: 2. feb. 2017 15:0017:00, Juridisk eksamenssal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

Institutt for privatrett inviterer til inspirasjonsseminar for å styrke dialogen med instituttets brukergrupper.