Familie- og arverettsseminar

Velkommen til vårens første seminar i familie- og arverett.

Temaene

  • Avkortning i arv – avkortningsbeløpets størrelse, ved John Asland
     
  • Adgangen til fratakelse av rettslig handleevne - fullt ut eller delvis. HR-2016-2591-A

    Dette er den første høyesterettsdommen om adgangen til fratakelse av rettslig handleevne i en vergemålssak. Den berører krevende spørsmål i balansegangen mellom intern rett og folkerett og mellom å verne den enkeltes selvbestemmelse og å sikre personens øvrige grunnleggende rettigheter og interesser, ved Katrine Fredwall.
Publisert 1. mars 2017 11:43 - Sist endret 1. mars 2017 11:54