Lucy Smiths barnerettighetsdag

Barnerettighetsdagen skal være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Tema for årets barnerettighetsdag

Barns rett til utvikling

  • Betydningen av god omsorg
  • Hva gjør det med et barn å bli utsatt for vold?
  • "Generasjon prestasjon" - press og livsmestring

Program og påmelding

Meld deg på og se hele programmet her; http://www.barnerettighetsdagen.no/

Om arrangementet

Institutt for privatrett er hovedansvarlig for barnerettighetsdagen 2017, som arrangeres årlig i samarbeid med Barneombudet, Institutt for offentlig rett og Norsk senter for menneskerettigheter.

Lucy Smith

Lucy Smith var barnerettens mor i Norge, og hadde et livslangt engasjement for barns rettigheter. Hun er godt kjent som den første kvinnelige rektoren ved Universitetet i Oslo, men hennes engasjement strakte seg langt utover dette. I 2003 ble hun Norges første medlem av FNs barnekomité, og i årene 2003-2009 arbeidet hun for barns rettigheter over hele verden i komiteen

Lucy Smith var en stor inspirasjon for mange, og gjennom Lucy Smiths barnerettighetsdag ønsker man å videreføre hennes viktige arbeid for barns rettigheter.

Publisert 6. juli 2017 14:10 - Sist endret 21. nov. 2017 16:07