Ferdigpakkede insolvensprossesser - Utvalgte "pre-pack-modeller"

Institutt for privatrett og Konkursrådet har gleden av å invitere til ettermiddagsseminar om ferdigpakkede insolvensprossesser.

Seminaret er åpent for alle interesserte, men krever påmelding grunnet et begrenset antall plasser.

Om temaet

Instituttet for privatrett ved Det juridiske fakultet, Universitet i Oslo, avholder i samarbeid med Konkursrådet et seminar om «pre-pack» («ferdigpakkede insolvensprosesser»).

Seminaret vil presentere muligheter og utfordringer knyttet til bruk av noen utvalgte «pre-pack-modeller», herunder spørsmål om norsk anerkjennelse av utenlandske løsninger.

Seminaret vil belyse forholdet mellom insolvensrett og selskapsrett i «ferdigpakkede insolvensprosesser», herunder spørsmål knyttet til beslutningsprosessen og bruk av selskapsrettslige verktøy for kapital- og strukturendringer, samt mer overordnede spørsmål knyttet til forholdet mellom eierne og kreditorene i disse prosessene.

Foredragsholdere

  • Stipendiat Marie Meling, Nordisk Institutt for Sjørett
  • Advokat Peter Bugge Hjort, BAHR

Kontakt

Professor Kåre Lilleholt

Publisert 3. jan. 2018 13:52 - Sist endret 2. juli 2018 10:31