Lucy Smiths barnerettighetsdag

Barnerettighetsdagen skal være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Tema for årets barnerettighetsdag

Barnets rett til privatliv og beskyttelse av personlig integritet.
Hvordan balanserer man f.eks. barnets rett til privatliv opp mot foreldres rett til innsyn?

Program og påmelding

Meld deg på og se hele programmet her; http://www.barnerettighetsdagen.no/.

Om arrangementet

Barnerettighetsdagen arrangeres årlig i samarbeid med Barneombudet, Institutt for offentlig rett, Norsk senter for menneskerettigheter og Institutt for privatrett.

Lucy Smith

Lucy Smith var barnerettens mor i Norge, og hadde et livslangt engasjement for barns rettigheter. Hun er godt kjent som den første kvinnelige rektoren ved Universitetet i Oslo, men hennes engasjement strakte seg langt utover dette. I 2003 ble hun Norges første medlem av FNs barnekomité, og i årene 2003-2009 arbeidet hun for barns rettigheter over hele verden i komiteen

Lucy Smith var en stor inspirasjon for mange, og gjennom Lucy Smiths barnerettighetsdag ønsker man å videreføre hennes viktige arbeid for barns rettigheter.

Se hele seminaret

Streames via Morgenbladet (2018)

Streames via Morgenbladet (Lucy Smiths Barnerettighetsdag 2017)

Publisert 13. sep. 2018 13:42 - Sist endret 22. nov. 2018 08:19