2019

Kommende

Tid og sted: 16. okt. 2019 15:0017:00, Professorboligen

Høstsemesterets første seminar i familie- og arverett. 

Tid og sted: 27. nov. 2019 10:0014:30, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gt. 47, Oslo

Barnerettighetsdagen skal være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Tidligere

Bildet kan inneholde: Mennesker, Fotografi, Barn, Snapshot, Stående.
Tid og sted: 19. juni 2019 15:0017:00, Professorboligen

Vårsemesterets siste seminar i familie- og arverett.

Tid og sted: 13. feb. 2019 15:0017:00, Professorboligen

Velkommen til årets første seminar i familie- og arverett.