Seminar i familie- og arverett

Velkommen til årets første seminar i familie- og arverett.

Temaer:

  1. Ny høyesterettsdom i arverett, HR-2018-2424-A  ved Peter Hambro
  2. Overgangsregler for ny lov om arv og dødsboskifte ved John Asland og Katrine Fredwall. 

Servering av rundstykker, kaffe og te som vanlig fra kl. 15.00.

Publisert 7. jan. 2019 11:22 - Sist endret 13. feb. 2019 12:17