Tidligere arrangementer

Tid og sted: 13. juni 2019 12:00 - 14:00, Lofoten Fiskerestaurant, Stranden 75, Aker Brygge

Forskergruppen har gleden av å invitere til sommeravslutning med faglig innslag og hyggelig reke-lunsj.

Tid og sted: 13. juni 2019 11:00 - 12:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Vitenskapelig assistent Ravna Kristina Nikkinen Søvde, Institutt for privatrett, presenterer sitt tema for masteravhandling.

Tid og sted: 12. juni 2019 08:30 - 11:00, Lødrups kjeller, Domus Media

SMART investorforum inviterer til seminar med fokus på nye reguleringsmessige utviklingstrekk for økt ESG-integrasjon i investeringsbeslutninger. 

Bildet kan inneholde: Hår, Ansiktshår, Ansikt, Panne, Skjegg.
Tid og sted: 11. juni 2019 12:00 - 13:30, Lødrups kjeller DMV

Oppgaven problematiserer rekkevidden av kravet til "forutsigbarhet for arbeid" i en fast ansettelse, som følge av lovendringen i aml. § 14-9 første ledd. Særlig diskuteres i hvilken grad et "reelt arbeidsomfang" må forstås som en uttømmende presisering eller om vilkåret i visse tilfeller også gir arbeidstaker krav på en viss forutsigbarhet for arbeidstid og/eller inntekt. Oppgavens underproblemstillinger er aktualisert av den type kontraktsformer som aktualiserte lovendringen, og forsøker på denne måten å ha en praktisk tilnærming til stoffet.

Katrine Kjærheim Fredwall
Tid og sted: 6. juni 2019 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Katrine Kjærheim Fredwall vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : Familieformuerettens korreksjonsmekanismer. Sider ved reglene om indirekte erverv av eiendomsrett, deling og vederlag i ekteskap og samboerskap blant annet vurdert i lys av menneskeretter og empiriske funn  

Tid og sted: 6. juni 2019 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Katrine Kjærheim Fredwall will be defending the thesis An analyze of the Correction Mechanisms of Family Property law for the degree of Ph.D.

Original title: Familieformuerettens korreksjonsmekanismer

The disputation will be held in Norwegian.

Tid og sted: 6. juni 2019 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

 Cand. jur. Katrine Kjærheim Fredwall ved Institutt for Privatrett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Lovfestet og ulovfestet representasjonsrett i ekteskap og samboerskap

Tid og sted: 4. juni 2019 - 8. juni 2019, Kea, Greece

The theme of the fifth international workshop of Daughters of Themis: International Network of Female Business Scholars, is ‘Finance for Sustainability’. The aim of the annual workshop is to provide a forum for open, intimate and inspiring discussions about female business scholars’ common areas of interest. Workshop participants have been selected based on a highly competitive call for papers.

Tid og sted: 28. mai 2019 12:15 - 13:15, Domus Nova: Rom 456, 4. etasje

Tuesday Coffee Seminar.

The seminar is open for everyone, and there is no registration.

Tid og sted: 24. mai 2019 09:00 - 17:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47, Oslo

We are pleased to welcome to the 4th annual European Copyright Society Conference in Oslo.

Tid og sted: 21. mai 2019 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media

Sekretariatsleder for Domstolkommisjonen, Terese Smith Ulseth, kommer til oss for å drøfte arbeidsrettslige og konstitusjonelle spørsmål knyttet til dommeres tariffrettslige stilling. Hun gir følgende bakteppe for sin presentasjon.

Tid og sted: 15. mai 2019 16:00 - 17:00, Kjerka, Domus Media Vest

The Faculty of Law invites to the official launch of the first “Toppforsk-project” at the faculty, Judges under Stress JuS - the Breaking Point of Judicial Institutions.

Tid og sted: 14. mai 2019 09:00 - 13:00, Professorboligen, Karl Johans gate 47, Oslo

Forskergruppen marked, innovasjon og konkurranse ønsker velkommen til halvdagsseminar.

Åpent for alle interesserte. Påmelding!

Tid og sted: 8. mai 2019 09:45 - 15:30, Professorboligen, Universitetshagen

En lovgivning tilpasset digital forvaltning? Om forslagene til ny forvaltningslov og ny arkivlov.

Tid og sted: 8. mai 2019 09:30 - 17:45, Kjerka, Karl Johans gate 47, Domus Media Vest

Arbeidsrettsgruppens vårseminar tar i år for seg tre temaer knyttet til internasjonal og norsk arbeidsrett i møte.

Tid og sted: 7. mai 2019 16:00 - 18:00, Kjerka, Karl Johansgt. 47

Velkommen til Institutt for privatretts seminarrekke. Innledning ved professor John Asland, Institutt for privatrett.

Tid og sted: 7. mai 2019 12:15 - 13:15, Domus Nova: Rom 456, 4. etasje

Tuesday Coffee Seminar

The seminar is open for everyone, and there is no registration.

Tid og sted: 6. mai 2019 15:00 - 16:00, Kjerka, Domus Media West

Last year the ILC completed its six-year study on the identification of CIL, which sought to provide guidance on how the existence and content of rules of CIL are to be determined. It may already be said that at least part of the reason for which the Commission saw it necessary to take on the topic was the confusion sown by some working in the field of human rights, who sought to reframe custom as a source of international law as part of a conscious effort to make customary law-making an instrument to resolve urgent issues in international law where treaty law making was seen to fail.

Tid og sted: 5. mai 2019 13:00 - 14:00, Litteraturhuset

Hans Petter Graver vil snakke om sin bok Okkupasjonstidens Høyesterett.

Tid og sted: 3. mai 2019 12:00 - 15:00, Kjerka, Domus Media West

Professor Stefan Grundmann is one of the leading researchers in European private law. He has been a professor at the European University of Florence and is now back at the Humboldt University in Berlin.

Tid og sted: 30. apr. 2019 12:15 - 13:15, Domus Nova: Rom 456, 4. etasje
Tid og sted: 26. apr. 2019, UC Davis School of Law, Room 1002

Despite much talk about sustainability, business as usual is still a very certain path towards a very uncertain future. On April 26, 2019, SMART will join colleagues at UC Davis to discuss how the consideration of sustainability in takeowers may have an impact on business far beyond the rare cases of uninvited takeovers.

Tid og sted: 9. apr. 2019 12:00 - 13:30, Lødrups kjeller DMV

Velkommen til arbeidsrettslunsj og presentasjon av Høyesteretts dom i Skanska-saken (HR-2019-424-A), avsagt 28. februar 2019.  

Tid og sted: 4. apr. 2019 12:00 - 13:00, Lødrups kjeller, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

 - Og hvordan skal det i så fall gjennomføres?

Vitenskapelig assistent Nina Bjørneby Klefstad, Institutt for privatrett, presenterer sitt tema for masteravhandling.

Tid: 26. mars 2019

Daughters of Themis: International Network of Female Business Scholars is pleased to announce a call for papers for its fifth annual workshop on the theme of ‘Finance for sustainability’.

The aim of the annual workshop is to provide a forum for open, intimate and inspiring discussions about female business scholars’ common areas of interest. The network is open to all in the broad field of business including but not limited to disciplines of law, economics, accounting, organizational studies, political science, business, and sociology.

Call for papers deadline: 26 March 2019