Kommende arrangementer

Bildet kan inneholde: Mennesker, Fotografi, Barn, Snapshot, Stående.
Tid og sted: 19. juni 2019 15:00 - 17:00, Professorboligen

Vårsemesterets siste seminar i familie- og arverett.

Tid og sted: 27. juni 2019 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Ludovica Chiussi ved Norsk senter for menneskerettigheter og Universitetet i Bologna vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d :

Selskaper, alminnelige rettsprinsipper og menneskeretter

Original tittel: Corporations and Human Rights- under General Principles of Law

Disputasen vil foregå på Engelsk

Tid og sted: 2. sep. 2019 - 5. sep. 2019, Castellón, Spain

SMART has identified a number of barriers, gaps and incoherencies that prevent market actors from contributing to sustainability, as well as some tentative positive trends that need to be strengthened. In this workshop we will concentrate on identifying ways forward towards corporate sustainability, with the aim of developing reform proposals that will contribute to policy coherence for sustainability.

Worku Gedefa Urgessa
Tid og sted: 11. sep. 2019 10:00 - 11:30, Lødrups kjeller, Karl Johans gate 47, Domus Media

PhD candidate Worku Gedefa Urgessa at the Department of Private Law will present his PhD project: "The Role of Intergovernmental Organisations (IGOs) in Ensuring Internet Security ".

Tid og sted: 17. sep. 2019 08:30 - 15:00, Brussels

In this workshop, SMART wishes to examine the interactions between policies and to what extent these either enable or constrain the areas of EU sustainability policies, Foreign Direct Investment and the EU Sustainable Finance Initiative, as well as the regulation of the governance of global value chains. 

Tid og sted: 7. okt. 2019 09:00 - 11. okt. 2019 16:00, Kjerka, Karl Johans gate 47, Oslo

The topic of this year’s PhD seminar is "Business: Law, Policies and Theory".

Tid og sted: 24. okt. 2019, Faculty of Law, University of Oslo

We need the contribution of all market actors: business, citizens, investors, and the public sector to acheive sustainability. However, a number of barriers, gaps and incoherencies that prevents market actors from contributing has been identified by the SMART Project. At this conference we will discuss how to facilitate the transistion to sustainability, with the aim of idenitfying concrete proposals. Look forward to seeing you there!

Tid og sted: 27. nov. 2019 10:00 - 14:30, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gt. 47, Oslo

Barnerettighetsdagen skal være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Tid og sted: 2. des. 2019 11:00 - 3. des. 2019 13:00, Gamle festsal, Domus Academica, Faculty of Law

Join us in Oslo in December to explore the complex, interconnected questions concerning social justice and human rights in the pursuit of sustainability, with a particular focus on the role of business and of state regulation of business.

Tid og sted: 21. okt. 2020 09:00 - 16:00, Kjerka, DMV

Høsten 2020 fyller Professor emeritus i Sosialøkonomi ved Det juridiske fakultet i Oslo, Erling Eide, 80 år. Vi er noen av hans kolleger som gjerne vil benytte denne anledningen til å samtale om, og diskutere, forholdet mellom jus og sosialøkonomi.