Ledige stillingar ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet i Oslo er blant dei største i Europa. Vi har som mål å vere blant dei leiande juristmiljøa i Norden, og ha enkelte spissmiljø som hevdar seg i europeisk toppklasse.

Vitskapelege stillingar

Stilling som vitskapeleg assistent ved Institutt for privatrett

Det er for tiden ingen ledige student- eller vit.ass. stillingar ved instituttet.

Teknisk-administrative stillingar

Ingen ledige stillingar.

Stilling som vitskapeleg assistent

Ledige vit.ass.-stillingar vert lyste ut på fakultetet i februar og august kvart år for det komande semesteret. Andre studentstillingar vert lyste ut gjennom heile året.