Ledige stillingar ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet i Oslo er blant dei største i Europa. Vi har som mål å vere blant dei leiande juristmiljøa i Norden, og ha enkelte spissmiljø som hevdar seg i europeisk toppklasse.

Vitskapelege stillingar

Stilling som vitskapeleg assistent ved Institutt for privatrett

Teknisk-administrative stillingar

  • Førstekonsulent - forskningsadministrasjon
    Avdeling: PluriCourts - Centre for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order
    Fakultet: Det juridiske fakultet
    Språk: Bokmål
    Søknadsfrist: 29. desember 2019

Stilling som vitskapeleg assistent

Ledige vit.ass.-stillingar vert lyste ut på fakultetet i februar og oktober kvart år for det komande semesteret. Andre studentstillingar vert lyste ut gjennom heile året.