Ledige stillinger som vitenskapelig assistent fra våren 2021

Institutt for privatrett lyser ut 3 stillinger som vitenskapelig assistent (50 % stilling) med oppstart i januar 2021.  

Søknadsfrist er 3. september 2020

Hvem kan søke?

Stillingene ønskes besatt av jusstudenter som har bestått alle eksamener på jusstudiet til og med 7. semester på masterstudiet, og som fortrinnsvis ønsker å skrive en 60-studiepoengs masteroppgave innen instituttets fagområder. Disse omfatter bl.a. arbeidsrett, erstatningsrett, familie- og arverett, immaterialrett, internasjonal privatrett, konkurranserett, obligasjonsrett, rettsinformatikk og e-forvaltning, rettsøkonomi, selskapsrett, tingsrett og tredjemannsvern.

Vi ser gjerne at du i søknaden oppgir fagområde(r) du er særlig interessert i, og eventuelt skisserer et opplegg til en avhandling.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke.

Om stillingen

Kandidatens primære oppgave er å skrive masteravhandlingen. I tillegg vil du bli pålagt å utføre noen faglige og administrative/praktiske oppgaver (pliktarbeid). Instituttet vil sørge for veiledning av avhandlingen. Du blir del av fagmiljøet ved instituttet, og kan delta på lunsjseminarer og andre faglige arrangementer på linje med instituttets øvrige ansatte.

Lønnstrinn 35 (kr 362 800 for 100% stilling).

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder professor John Asland, tlf. 22 85 97 75, john.asland@jus.uio.no eller rådgiver Eva Dobos, tlf. 22 85 93 16, eva.dobos@jus.uio.no.

Søknad

  • Elektronisk søkerskjema skal benyttes, og sendes pr. e-post til eva.dobos@jus.uio.no, eventuelt pr. post til Institutt for privatrett, Postboks 6706, St. Olavs plass 5, 0130 Oslo
  • Søknadsfristen er 3. september kl 12
  • Intervjuer med aktuelle søkere vil bli gjennomført kort tid etter søknadsfristen
  • Fristen for å svare på tilbud er 21. september kl 12

 

Publisert 21. aug. 2020 09:41 - Sist endra 21. aug. 2020 09:41