Ledig stilling som prosjektassistent fra januar 2021

Søknadsfrist: 3. september 2020

Institutt for privatrett lyser ut én stilling som vitenskapelig assistent (50 % stilling) til prosjektet Judges under Stress (JuS).  

Vi søker en vitenskepelig assistent til prosjektet «Judges under Stress JuS - the Breaking Point of Judicial Institutions» (Domstolenes bristepunkt - Om dommere når rettsstaten er under press). Prosjektet tar for seg grunnleggende spørsmål om vilkårene for rettsstaten under autoritære regimer. Målsettingen er å belyse europeiske styresmakters bruk av autoritære metoder overfor rettsvesenet fra tidlig i det 20. århundre og fram til i dag. Hvordan reagerer dommere på slike autoritære metoder, og under hvilke vilkår forvitrer rettssikkerheten? Hvis du er interessert i utviklingen av rettsstaten i Øst-Europa eller i andre land hvor den er under press, så gir dette en enestående mulighet til nært samarbeid med jurister fra Polen, Ungarn, Slovakia, Romania og Norge. Arbeidsspråket er engelsk. Du finner mer informasjon om prosjektet her: https://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/jus/index.html

Om stillingen

Kandidatens primære oppgave er å skrive masteravhandlingen. I tillegg vil du bli pålagt å utføre noen faglige og administrative/praktiske oppgaver (pliktarbeid). Du blir del av fagmiljøet ved instituttet, og kan delta på lunsjseminarer og andre faglige arrangementer på linje med instituttets øvrige ansatte.

Lønnstrinn 35 (kr 362 800 for 100% stilling).

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til professor Hans Petter Graver, tlf. 22 85 97 39, h.p.graver@jus.uio.no eller rådgiver Eva Dobos, tlf. 22 85 93 16, eva.dobos@jus.uio.no.

Søknad

  • Elektronisk søkerskjema skal benyttes, og sendes pr. e-post til eva.dobos@jus.uio.no, eventuelt pr. post til Institutt for privatrett, Postboks 6706, St. Olavs plass 5, 0130 Oslo
  • Søknadsfristen er 3. september kl 12
  • Intervjuer med aktuelle søkere vil bli gjennomført kort tid etter søknadsfristen
Publisert 21. aug. 2020 12:18 - Sist endra 21. aug. 2020 12:18