Ledig stilling som vitenskapelig assistent finansiert av Viggo Hagstrøms Stiftelse

Institutt for privatrett lyser ut 1 stilling som vitenskapelig assistent (50 % stilling) innen sentral formuerett, med oppstart i høst 2022 og avslutning i vår 2023

Søknadsfrist er 3. mars  2022

Hvem kan søke?

Stillingen ønskes besatt av en jusstudent som har bestått alle eksamener til og med 7. semester på masterstudiet i juss, og som ønsker å skrive en 60-studiepoengs masteroppgave på formuerettens område, fortrinnsvis om grunnlagsproblemer i obligasjonsrett eller erstatningsrett. Stillingen er finansiert av Viggo Hagstrøms Stiftelse.

Vi ser gjerne at du i søknaden oppgir emner du er særlig interessert i, og eventuelt skisserer et opplegg til en avhandling.

 

Om stillingen

Studentens primære oppgave er å skrive masteravhandling. I tillegg vil du bli pålagt å utføre noen faglige og administrative/praktiske oppgaver (pliktarbeid). Instituttet vil sørge for veiledning av avhandlingen. Du blir del av fagmiljøet ved instituttet, og kan delta på lunsjseminarer og andre faglige arrangementer på linje med instituttets øvrige ansatte.

Lønnstrinn 35 (kr 373 200 per årsverk for 100% stilling).

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til nestleder ved instituttet, professor Margrethe Buskerud Christoffersen, tlf. 22 85 03 75, m.b.christoffersen@jus.uio.no eller rådgiver Eva Dobos, tlf. 22 85 93 16, eva.dobos@jus.uio.no.

Søknad

  • Elektronisk søkerskjema skal benyttes, og sendes pr. e-post til eva.dobos@jus.uio.no, eventuelt pr. post til Institutt for privatrett, Postboks 6706, St. Olavs plass 5, 0130 Oslo
  • Søknadsfristen er 3.mars kl 12
  • Intervjuer med aktuelle søkere vil bli gjennomført kort tid etter søknadsfristen
  • Fristen for å svare på tilbud er 14. mars kl 12

 

Publisert 21. jan. 2022 12:38 - Sist endra 21. jan. 2022 12:41