Ledige stillinger som vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett

Institutt for privatrett lyser ut 3 - 4 stillinger som vitenskapelig assistent (50 % stilling) med oppstart høsten 2022

Søknadsfrist er 3. mars  2022

Hvem kan søke?

Stillingene ønskes besatt av jusstudenter som har bestått alle eksamener på jusstudiet til og med 7. semester på masterstudiet, og som ønsker å skrive en 60-studiepoengs masteroppgave innen instituttets fagområder. Disse omfatter bl.a. arbeidsrett, erstatningsrett, familie- og arverett, immaterialrett, internasjonal privatrett, konkurranserett, obligasjonsrett, rettsinformatikk og e-forvaltning, rettsøkonomi, selskapsrett, tingsrett og tredjemannsvern. Skatterett er nå også et fagområdet som ligger under Institutt for privatrett. Vi er svært interessert i avhandlingstemaer med skatte- og/ eller avgiftsrettslige temaer.

Vi ser gjerne at du i søknaden oppgir fagområde(r) du er særlig interessert i, og eventuelt skisserer et opplegg til en avhandling.

UiO ønsker flere personer med innvandrer- og minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Disse oppfordres til å søke.

Om stillingen

Kandidatens primære oppgave er å skrive masteroppgaven. I tillegg vil du bli pålagt å utføre noen faglige og administrative/praktiske oppgaver (pliktarbeid). Instituttet vil sørge for veiledning av oppgaven. Du blir del av fagmiljøet ved instituttet, og kan delta på lunsjseminarer og andre faglige arrangementer på linje med instituttets øvrige ansatte.

Vær oppmerksom på

Dersom du har vært vit.ass ved UiO tidligere, kan ikke samlet tilsettingstid overstige to år. Du kan derfor ikke søke stillingen om du har vært vit.ass 12 måneder eller mer. Jf §1.4 (1) og (2) om tilsettingsvilkår for stilling som vit.ass: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102

Det forventes at våre vit.ass’er er til stede daglig. Det betyr at du ikke kan ha annen stilling på dagtid mens du er vit.ass.

Vi foretrekker at du er til stede i hele tilsettingsperioden. Om du har planer om praksis/trainee-opphold i samme periode må dette opplyses i søknaden og ved en evt tilsetting må du søke om permisjon uten lønn ved fraværet.

Søknadsprosessen

  •  Fyll ut nettskjema (word-dokument) og send det pr mail til eva.dobos@jus.uio.no
  •  Søknadsfrist er kl. 23:59 på angitt dato for søknadsfrist
  • Intervjuer gjennomføres i løpet av de to ukene etter søknadsfristen.
  • De som får tilbud om stilling får svarfrist mandag 14. mars kl 12.00. Denne svarfristen er felles for alle instituttene som lyser ut tilsvarende stillinger ved Det juridiske fakultet.
  • Det tas sikte på alle skal få svar på søknadene i god tid før 1. april 

Lønn: tilsvarende lønnstrinn 35 (p.t. kr 373 200 per årsverk)

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttets nestleder professor Margrethe Buskerud Christoffersen, tlf. 91864768, m.b.christoffersen@jus.uio.no eller rådgiver Eva Dobos, tlf. 22 85 93 16, eva.dobos@jus.uio.no.

Publisert 28. jan. 2022 14:16 - Sist endra 28. jan. 2022 14:16