Ledig stilling som vitenskapelig assistent i prosjektet Societal Security and Digital Identities (SODI)

Det lyses ut én ledig stilling som vitenskapelig assistent tilknyttet det NFR-finansierte prosjektet SODI.

SODI er et tverrfaglig prosjekt som skal forske på bruk og misbruk av eID-systemer fra et teknologisk og juridisk perspektiv. Et overordnet mål med prosjektet er å gi økt forståelse for den rollen eID-systemer spiller i moderne samfunn, og bidra til utvikling av teknologi og rettsregler som sikrer at overgangen fra fysisk til digital identifisering kan skje på måter som ivaretar både den enkelte og samfunnets behov, og dermed bidra til økt samfunnssikkerhet. Prosjektet retter særlig oppmerksomhet mot rettssikkerheten til sårbare personer.

Stillingen er knyttet til de rettsvitenskapelige delene av prosjektet, som skal analysere det rettslige rammeverket for eID i Norge, inkludert relevant EØS-rettslig regulering og internasjonale menneskerettigheter. Stillingen skal bidra til å avklare gjeldende rett og avdekke eventuelle behov for endringer og/eller nye/endrede regler.  Aktuelle problemstillinger omfatter blant annet reguleringen av tilgang til eID, sikkerhetskrav for tilbydere og brukere av eID-systemer og rettslige konsekvenser for ofre for identitetstyveri i ulike sammenhenger, både materielt og prosessuelt. 

Som vitenskapelig assistent i SODI vil du arbeide ved Det juridiske fakultet som en del av det tverrfaglige prosjektteamet. Hovedoppgaven vil være å skrive en 60 studiepoengs masteroppgave innenfor forskningstemane til SODI.

I tillegg vil arbeidet bestå i å hjelpe til ved arrangementer i SODI, og med forskningsassistanse til forskerne i prosjektet.

Stillingen er 50% for ett år, med oppstart august 2021, eller senere oppstart etter avtale. Betalingen er 50% av lønnstrinn 35, som utgjør kr 373 200 per årsverk for 100% stilling.

Krav

Søkere bør være ferdige med tredje studieår, eller være tatt opp i et av fakultetets LLM-programmer. Som vitenskapelig assistent hos oss skriver du en stor masteroppgave (60 studiepoeng). Endelig valg av tema gjøres i samråd med professor Marte Eidsand Kjørven, leder av SODI. Vi oppmuntrer til publisering av artikler basert på masteroppgaven, og er klare til å hjelpe til med det.

Er du interessert i denne stillingen? Skriv et brev på maksimum 2 sider, og fortell hvorfor du er interessert og hvorfor vi burde velge deg. Søknadsbrevet sendes sammen med karakterutskrift og kort CV (maksium 2 sider).

Søknadsbrev, CV og karakterutskrift sendes til Marte Eidsand Kjørven (m.e.kjorven@jus.uio.no), eventuelt pr. post til Institutt for privatrett, Postboks 6706, St. Olavs plass 5, 0130 Oslo.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

For mer informasjon, vennligst kontakt professor Marte Eidsand Kjørven.

Søknadsfrist er 3. mars 2022

Publisert 21. jan. 2022 12:49 - Sist endra 21. jan. 2022 12:49