Ledelsen ved instituttet

Instituttledelsen består av en valgt instituttleder, en valgt nestleder og en kontorsjef. Instituttrådet (som består av valgte representanter for de ansatte og studentene) har en rådgivende funksjon.
 
Instituttleder er professor Trygve Bergsåker, nestleder er professor John Aasland.
Kontorsjef er Eli Knotten
 
Arbeidsfordeling i instituttledelsen:
  • Instituttleder leder den faglige virksomheten ved instituttet og har fullt ansvar for hele instituttets virksomhet.
  • Nestlederen er instituttlederens stedfortreder og forskningsleder.
  • Kontorsjefen leder det administrative arbeidet ved instituttet.
 
 
 
 
 

Publisert 14. okt. 2009 15:35 - Sist endret 29. mars 2017 15:54