Studentassistent stillinger på Senter for rettsinformatikk for høsten 2021

Vi er på jakt etter studentassistenter til studenter på Master i forvaltningsinformatikk. Forvaltningsinformatikk er et tverrfaglig studium som kombinerer jus, informatikk og samfunnsvitenskap i et studium som primært handler om digitalisering av offentlig sektor.

Vi søker etter studentassistenter til jusverksted, teknologiverksted og skriveverksted. Vi tenker oss et uformelt, lekent og utforskende opplegg, der en både kan ta utgangspunkt i konkrete praktiske problemstillinger slik de fremkommer i nyheter, rettskilder mv., eventuelt mer teoretiske opplegg. Den som blir studentassistent skal lage et opplegg i samarbeid med programansvarlig lærer, og gjennomføre opplegget.

- Info om stillingen til jusverksted finner du her.
- Info om stillingen til teknologiverksted finner du her.
- Info om stillingen til skriveverksted finner du her.

Søknadsfrist er 30. juni 2021. Søknad sendes til: d.w.schartum@jus.uio.no

Publisert 29. juni 2021 10:34 - Sist endret 29. juni 2021 15:06