Studentstipend på Senter for rettsinformatikk

Det lyses ut et studentstipend til studenter som skal skrive større skriftlige arbeider innen rettslige informasjonssystemer, rettsteknologi og lovspråk.  Det er ikke absolutt krav om å skrive oppgave innenfor disse temaer, men oppgaven må ha teknologisk fokus i samsvar med forskningsfeltet til Senter for rettsinformatikk.

Det er også ikke absolutt krav om å skrive oppgave i samme semester som utførelsen av arbeidsoppgaver knyttet til TKS (jf. nedenfor)  Søknadsfrist: 5. september 2022.

Senter for rettsinformatikk (SERI) ved Det juridiske fakultetet i Oslo skal dele ut et stipend á kr 25.000 til en student som vil skrive 30 poengs masteroppgave, alternativt et stipend á kr 50.000 til en student som vil skrive 60 poengs masteroppgave, innen emner som gjelder rettslige informasjonssystemer, rettsteknologi og lovspråk. Det er mulig å skrive oppgave innen jus, forvaltningsinformatikk, lingvistikk, informatikk og samfunnsvitenskap. 

Oppgaven kan for eksempel gjelde: 
•       språklige analyser av lov- og forskriftstekster; 
•       undersøkelse av hvorledes organisasjoner bruker rettslige informasjonssystemer          for å undersøke rettsspørsmål; 
•       anvendelse av rettsteknologi (særlig maskinlæring mv.) som ledd i juridisk                    arbeid; 
•       analyse av teknologiske forhold, brukergrensesnitt mv. knyttet til                                    informasjonssystemer som Lovdata og Rettsdata; 
•       endringsfrekvens av lover, forskrifter og lignende; 
•       rettskildebruk i dommer. 
        (og det er mange andre muligheter).

Stipendet forutsetter ordinær veiledning knyttet til vedkommende masterprogram. I tillegg vil det bli gitt supplerende veiledning om rettslige forhold mv. fra forskere ved SERI. For studenter som skriver 60 poengs oppgave tilbyr vi arbeidsplass i forskningsmiljøet i Domus Akademica (Urbygningen). Den som får stipendet, vil få ansvar for planlegging og praktisk gjennomføring av tirsdagskaffe-seminarer (TKS) ved SERI i ett eller to semestre (jf. 30 eller 60 poengs oppgave). 
Interesserte kan ta kontakt med professor Lee Bygrave ved Senter for rettsinformatikk (l.a.bygrave@jus.uio.no) for rettledning og råd om mulige emner/problemstillinger som passer med utlysningen. Lee kan også svare på hva oppgavene tilknyttet TKS innebærer. 

Søknad med CV sendes til gro.halvorsen@jus.uio.no innen: Mandag 5. september 2022

Publisert 2. juni 2022 11:49 - Sist endret 24. aug. 2022 12:57