Digital forvaltning for alle?

For mange er digital forvaltning en selvfølge, men hva med de som ikke kan eller vil bruke de muligheter digital forvaltning gir?

AFIN inviterer til gratis halvdagsseminar, men det er begrenset antall plasser og deltakelse krever påmelding. Se neders på siden for fullt program og påmelding. Påmeldingsfrist er onsdag 21.september kl 14:00. Først i tid, best i rett!

For mange er digital forvaltning en selvfølge: Vi søker og finner informasjon på nettet om plikter og rettigheter, finner og fyller ut skjemaer, og kommuniserer digitalt med forvaltningsorganer. Ikke sjelden kan vi også skaffe tilgang til opplysninger et forvaltningsorgan har om oss, og ønsker vi å kreve innsyn i dokumenter i saker som vi er spesielt interesserte i, kan vi benytte egne digitale tjenester som hjelper oss med å be om innsyn. Mulighetene er med andre ord mange, og ofte tar vi det for gitt at folk bruker dem og «er digitale».

Men hva med de som ikke kan eller vil bruke de muligheter digital forvaltning gir? Hvem er de, og hvor mange er de? Er dette en gruppe som etter hvert vil forsvinne, eller må vi forvente at det alltid vil eksisterer digitale skiller; mellom dem som deltar og dem som ikke deltar (fullt ut) i det digitale samfunnet?

På seminaret «Digital forvaltning for alle?» får vi belyst i hvilken grad digitale skiller faktisk eksisterer; om forvaltnings- og digitaliseringspolitikken tar hensyn til slike forskjeller; og hva vi kan gjøre for at flest mulige mennesker kan benytte digitale forvaltningstjenester. Vi vil også diskutere i hvilken grad det er rettslige rammer som forplikter forvaltningen til å ta hensyn til «de ikke digitale».

Program og påmeldingsskjema: 

Fullt program

Påmeldingsskjema

Emneord: digital forvaltning
Publisert 29. aug. 2022 15:27 - Sist endret 26. sep. 2022 10:27