Om Senter for rettsinformatikk

Senter for Rettsinformatik (SERI) er samlokalisert med Avdeling for forvaltningsinformatikk, og de to enhetene utgjør til daglig ett integrert fagmiljø med tett kontakt mellom ansatte og studenter.

AFIN og SERI har en bred kontaktflate nasjonalt og internasjonalt gjennom blant annet forskningssamarbeid og faglige arrangementer.

Kort historikk

Ved det jurdiske fakultet, ble forsknings- og utviklingsvirksomheten omkring "jus og edb" startet i 1970 av professor Knut S. Selmer og professor Jon Bing. I 1971 ble aktivitetene organisert i en egen "Avdeling for edb-spørsmål", som senere ble omdannet til Institutt for rettsinformatikk (IRI). Fra og med sommeren 2006 gikk IRI over til å bli Senter for rettsinformatikk (SERI), lagt til Institutt for privatrett.

Gjennom de snart 40 årene miljøet har eksistert, har våre forskere  deltatt i en rekke lovgivnings- og utredningsarbeider med stor samfunnsmessig betydning.

I 1993 tok SERI initiativ til opprettelsen av Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) som en interfakultær enhet, men samlokalisert med SERI. SERI og AFIN er senere blitt en del av Institutt for privatrett og utgjør i dag et integrert tverrfaglig miljø.

 

Publisert 14. mars 2008 11:13 - Sist endret 2. mars 2010 14:29