Kontakt SERI/AFIN

Besøksadresse

Senter for rettsinformatikk / Avdeling for forvaltningsinformatikk
St. Olavs plass 5
 

Postadresse

Senter for rettsinformatikk / Avdeling for forvaltningsinformatikk
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Postboks 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo


Telefon, resepsjon: +47 22 85 01 01
Telefax: +47 22 85 01 02
E-post: iri-postmottak@jus.uio.no
 

Publisert 12. jan. 2017 10:45 - Sist endret 12. jan. 2017 10:54