Programrådet for forvaltningsinformatiske studier

Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN) ble opprettet i 2003, og behandler alle saker vedrørende bachelorprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet (DRI) og masterprogrammet i Forvaltningsinformatikk (FINF).

For PFIN gjelder Styrings- og administrasjonsreglementet for Det juridiske fakultet, se særlig §§ 17 og 18. PFIN behandler alle saker som er undervisningsrelatert. PFIN fungerer også som opptakskomite ved opptak til masterstudiet i forvaltningsinformatikk.

PFIN er satt sammen av representanter for de tre samarbeidende fakultetene (JUS, MN og SV), samt representanter for de ansatte og studenter ved avdelingen.

Medlemmer i programrådet 01.06.2021 - 31.05.2023

Referater fra møtene i PFIN

Reglement for opptak til masterstudiet i forvaltningsinformatikk

Publisert 17. des. 2009 20:01 - Sist endret 31. aug. 2022 15:21