Medlemmer PFIN

1.6.2021 - 31.5.2023

PFIN er satt sammen av representanter for de tre samarbeidende fakultetene samt representanter for de ansatte og studenter ved avdelingen.

AFIN

Vitenskaplige ansatte

  • Professor Dag Wiese Schartum (leder PFIN)
  • Førsteamanuensis Eilif Hjelseth (vara)

Teknisk/administrativ ansatt

  • Seniorkonsulent Karianne Stang

Studenter

  • Elias G Meling - f.o.m september 2021 (masterprogrammet FINF)
  • Rolf Mikkel Johansen (vara, masterprogrammet i FINF)

JUS

  • Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum, Institutt for offentlig rett
  • Professor Ingunn Ikdahl, Institutt for offentlig rett(vara)

MN

  • Professor Tone Bratteteig, Institutt for informatikk

SV

  • Førsteamanuensis Jens Patrick W. Jungblut, Institutt for statsvitenskap

 

 

Publisert 17. des. 2009 20:01 - Sist endret 28. mars 2022 10:00