Rådet for retts- og forvaltningsinformatikk

Rådet for retts- og forvaltningsinformatikk ("Rådet") er et rådgivende organ for SERI og AFIN. Rådet gir råd i arbeidet med å formulere mål, legge strategier, evaluere og planlegge virksomheten, og har ingen beslutningsmyndighet. Uttalelser fra Rådet er veiledende for senterleder.

Rådet består av sju representanter med bakgrunn i institusjoner innen samfunnssektorer som er spesielt relevante for forskningen vår:

 • Det juridiske fakultet
 • Sentral institusjon innen telesektoren
 • Offentlig forvaltning
 • En forskningsinstitusjon
 • En bred interesseorganisasjon innen IKT-feltet
 • En sentral kulturinstitusjon

Medlemmene oppneves som frittstående deltakere, og sitter perioden ut selv om det skulle skje endringer i ansettelsesforhold eller institusjonstilknytning. Følgende representanter er oppnevnt (oppnevningsperiode i parentes):

 • Direktør Sonja Fiskum, NorgesGruppen (2011-2015)
 • Skattedirektør Hans Christian Holte, Difi (2011-2015)
 • Prosjektleder Hilde Lovett, Teknologirådet (2012-2016)
 • Direktør Olav Nyhus, NRK (2012-2016)
 • Professor Ørnulf Rasmussen, Det juridiske fakultet, UiB (2012-2016)

Nærmere bestemmelser om Rådet finnes i vårt reglement i punktene 6 og 8.

Publisert 17. des. 2009 20:01 - Sist endret 17. jan. 2015 00:53