Eli Rudshagen

Forskningsrådgiver
Bilde av Eli Rudshagen
English version of this page
Mobiltelefon 91632287
Rom 227
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Vest Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo

Ansvarsområder

Forskningsadministrasjon

Administrativ støtte til søknader om ekstern finansiering, herunder budsjett, kontraktsinngåelse og prosjektopprettelse.

Deltar i fakultetets forskningsadministrative nettverk (FANE JUS).

Administrativt ansvar for programmet Arbeidsrettslig fagutvikling (Arfa) og forskergruppen Arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål (Arbeidsrettsgruppen)

Emneord: Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, Økonomistyring, Budsjett, Rapportering, Regnskap, Arrangementer
Publisert 23. aug. 2016 16:53 - Sist endret 8. juni 2018 14:28