Eva Dobos

Bilde av Eva Dobos
English version of this page
Telefon +47 22859316
Mobiltelefon +47 95144481
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Ansvarsområder

Forskningsadministrasjon ved IfP i 50% stilling

Medarbeider i Kommunikasjonsavdeling ved fakultetet i 50% stilling

  • Redaksjonssekretær i Nytt i privatretten
  • Instituttansvarlig for CRISTIN
  • Ansvarlig for vitass-ordningen ved IfP 
  • Skrive Torsdagsnytt
  • Skrive Fakultetsnytt ved KS
  • Skrive forskningsartikler for JF/Forskning.no
Emneord: CRISTIN, ePhorte, Utlysninger, Pressekontakt

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Dobos, Eva (2017). Plagiat er mer enn bare å kopiere en annens tekst. [Internett]. forskning.no.
  • Grønning, Terje; Dobos, Eva & Knell, Mark Stephen (2003). Case study on biotech innovation systems:Norway.
  • Grønning, Terje; Dobos, Eva; Knell, Mark Stephen; Veistein, Bjørg Kristin & Olsen, Dorothy Sutherland (2004). CASE STUDY ON BIOTECH INNOVATION SYSTEMS - NORWAY Vol. 1: Biopharmaceuticals. OECD Publishing.
  • Grønning, Terje; Dahl, Ingeborg Frogner; Dobos, Eva; Johansson, Ovar Andreas; Knell, Mark Stephen & Olsen, Dorothy Sutherland (2004). CASE STUDY ON BIOTECH INNOVATION SYSTEMS NORWAY Vol. 2: Marine biotechnology. OECD Publishing.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 09:52 - Sist endret 31. mai 2018 14:26