Anne-Beth Meidell Engan

Stipendiat
Bilde av Anne-Beth Meidell Engan
English version of this page
Mobiltelefon 920 820 18
Rom 304
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Vest Karl Johans gate 47
Postadresse Inst. for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Anne-Beth Meidell Engan er stipendiat og arbeider hovedsakelig med arbeidsrett. Hun er tilknyttet Arfa-prosjektet - et faglig utviklingsprosjekt for arbeidsrett som skal bidra til å sikre og utvikle arbeidsrettsfaglig kompetanse.

Anne-Beth jobber for tiden med en PHD-avhandling om erstatning i individuelle arbeidsforhold. Prosjektets hovedfokus er de arbeidsrettsspesifikke reglene om erstatning, men temaet har også en nær forbindelse til alminnelige erstatningsregler både i og utenfor kontrakt. På tvers av disse temaene oppstår det spørsmål om hvilken betydning EU/EØS-retten har for de arbeidsrettslige erstatningsreglene.

Bakgrunn

Anne-Beth ble master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2015. Samme år var hun vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett. Fra 2016 til 2018 jobbet hun i advokatfirmaet Selmer, før hun begynte som advokat i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO). I NHO har Anne-Beth primært jobbet med arbeidsrettslig tvisteløsning, og jevnlig prosedert saker for domstolene. Engan har også vært sensor og veileder for masterstudenter ved Universitetet i Oslo.

 

Emneord: Arbeidsrett, Erstatningsrett, Kontraktsrett, obligasjonsrett, Sivilprosess

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Våg, Lasse Gommerud og Engan, Anne-Beth Meidell. Arbeidsgivers styringsrett ved tilrettelegging etter arbeidsmiljøloven § 4-6, I: Skjønberg, Alexander Sønderland; Bråthen, Gina; Hemmingby, Anette; Hotvedt, Marianne Jenum & Weltzien, Kurt (red.) Styringsretten - prinsipielt, komparativt og aktuelt. Gyldendal Akademisk. 2021,  Kapittel 12. s. 434-455

Engan, Anne-Beth Meidell «Praksis i tarifforhold – Om betydningen av praksis ved tolkning av tariffavtaler», I: Sundet, Tron, Kjetil Drolsum Sandnes og Anne-Beth Meidell Engan, Tariffavtaletolkning. Oslo, Universitetsforlaget. 2016, Del III. s. 117-198.

Bøker

Engan, Anne-Beth Meidell og Lasse Gommerud Våg, Oppsigelse ved sykdom og sykefravær. Oslo, Universitetsforlaget. 2020, 232 s.

Sundet, Tron, Kjetil Drolsum Sandnes og Anne-Beth Meidell Engan, Tariffavtaletolkning. Oslo, Universitetsforlaget. 2016, 208 s

Andre

Engan, Anne-Beth Meidell og Lasse Gommerud Våg: [Kommentarer til arbeidsmiljølovens kapittel 4  og 17], under utgivelse (høsten 2021) i: Karnov Lovkommentarer på Lovdata

Hotvedt, Marianne Jenum og Anne-Beth Engan: «New Supreme Court decision on the distinction between independent contractors and employees», i: European Employment Law Cases. 2016 no. 4, s. 234–236.

Weltzien, Kurt og Anne-Beth Meidell Engan: «A Supreme Court decision on the collective agreement exemption from competition law, freedom of establishment, and the lawfulness of a notified boycott (NO) », i: European Employment Law Cases. 2017 no. 13, s. 65–68.

  • Engan, Anne-Beth Meidell & Våg, Lasse G. (2021). Arbeidsgivers styringsrett ved tilrettelegging etter arbeidsmiljøloven § 4-6. s. 434–455.
  • Engan, Anne-Beth Meidell (2016). Praksis i tarifforhold – Om betydningen av praksis ved tolkning av tariffavtaler, Tariffavtaletolkning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048130. s. 117–198.

Se alle arbeider i Cristin

  • Engan, Anne-Beth Meidell & Våg, Lasse G. (2020). Oppsigelse ved sykdom og sykefravær. Universitetsforlaget. ISBN 9788215032375. 232 s.
  • Engan, Anne-Beth Meidell; Sandnes, Kjetil Drolsum & Sundet, Tron Løkken (2016). Tariffavtaletolkning. Universitetsforlaget. ISBN 9788215048130. 208 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Hotvedt, Marianne Jenum & Engan, Anne-Beth (2018). When is travelling time working time? European Employment Law Cases. ISSN 1877-9107.
  • Hotvedt, Marianne Jenum & Engan, Anne-Beth (2016). New Supreme Court decision on the distinction between independent contractors and employees. European Employment Law Cases. ISSN 1877-9107. s. 234–236.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. aug. 2021 08:43 - Sist endret 31. aug. 2021 10:28