Anne-Beth Meidell Engan

Bilde av Anne-Beth Meidell Engan
English version of this page
Telefon +47 22859326
Rom 304
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Vest Karl Johans gate 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Faglige interesser

Anne-Beth Meidell Engan er stipendiat og arbeider hovedsakelig med arbeidsrett. Hun er tilknyttet Arfa-prosjektet - et faglig utviklingsprosjekt for arbeidsrett som skal bidra til å sikre og utvikle arbeidsrettsfaglig kompetanse.

Anne-Beth jobber for tiden med en PHD-avhandling om erstatning i individuelle arbeidsforhold. Prosjektets hovedfokus er de arbeidsrettsspesifikke reglene om erstatning, men temaet har også en nær forbindelse til alminnelige erstatningsregler både i og utenfor kontrakt. På tvers av disse temaene oppstår det spørsmål om hvilken betydning EU/EØS-retten har for de arbeidsrettslige erstatningsreglene.

Bakgrunn

Anne-Beth ble master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2015. Samme år var hun vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett. Fra 2016 til 2018 jobbet hun i advokatfirmaet Selmer, før hun begynte som advokat i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO). I NHO har Anne-Beth primært jobbet med arbeidsrettslig tvisteløsning, og jevnlig prosedert saker for domstolene. Engan har også vært sensor og veileder for masterstudenter ved Universitetet i Oslo.

 

Emneord: Arbeidsrett, Erstatningsrett, Kontraktsrett, obligasjonsrett, Sivilprosess

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Våg, Lasse Gommerud og Engan, Anne-Beth Meidell. Arbeidsgivers styringsrett ved tilrettelegging etter arbeidsmiljøloven § 4-6, I: Skjønberg, Alexander Sønderland; Bråthen, Gina; Hemmingby, Anette; Hotvedt, Marianne Jenum & Weltzien, Kurt (red.) Styringsretten - prinsipielt, komparativt og aktuelt. Gyldendal Akademisk. 2021,  Kapittel 12. s. 434-455

Engan, Anne-Beth Meidell «Praksis i tarifforhold – Om betydningen av praksis ved tolkning av tariffavtaler», I: Sundet, Tron, Kjetil Drolsum Sandnes og Anne-Beth Meidell Engan, Tariffavtaletolkning. Oslo, Universitetsforlaget. 2016, Del III. s. 117-198.

Bøker

Engan, Anne-Beth Meidell og Lasse Gommerud Våg, Oppsigelse ved sykdom og sykefravær. Oslo, Universitetsforlaget. 2020, 232 s.

Sundet, Tron, Kjetil Drolsum Sandnes og Anne-Beth Meidell Engan, Tariffavtaletolkning. Oslo, Universitetsforlaget. 2016, 208 s

Andre

Engan, Anne-Beth Meidell og Lasse Gommerud Våg: [Kommentarer til arbeidsmiljølovens kapittel 4  og 17], under utgivelse (høsten 2021) i: Karnov Lovkommentarer på Lovdata

Hotvedt, Marianne Jenum og Anne-Beth Engan: «New Supreme Court decision on the distinction between independent contractors and employees», i: European Employment Law Cases. 2016 no. 4, s. 234–236.

Weltzien, Kurt og Anne-Beth Meidell Engan: «A Supreme Court decision on the collective agreement exemption from competition law, freedom of establishment, and the lawfulness of a notified boycott (NO) », i: European Employment Law Cases. 2017 no. 13, s. 65–68.

  • Engan, Anne-Beth Meidell & Våg, Lasse G. (2021). Arbeidsgivers styringsrett ved tilrettelegging etter arbeidsmiljøloven § 4-6. I Skjønberg, Alexander Sønderland; Bråthen, Gina; Hemmingby, Anette; Hotvedt, Marianne Jenum & Weltzien, Kurt (Red.), Styringsretten : prinsipielt komparativt og aktuelt. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205556133. s. 434–455.
  • Engan, Anne-Beth Meidell (2016). Praksis i tarifforhold – Om betydningen av praksis ved tolkning av tariffavtaler, Tariffavtaletolkning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048130. s. 117–198.

Se alle arbeider i Cristin

  • Engan, Anne-Beth Meidell & Våg, Lasse G. (2020). Oppsigelse ved sykdom og sykefravær. Universitetsforlaget. ISBN 9788215032375. 232 s.
  • Engan, Anne-Beth Meidell; Sandnes, Kjetil Drolsum & Sundet, Tron Løkken (2016). Tariffavtaletolkning. Universitetsforlaget. ISBN 9788215048130. 208 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Hotvedt, Marianne Jenum & Engan, Anne-Beth (2018). When is travelling time working time? European Employment Law Cases. ISSN 1877-9107.
  • Hotvedt, Marianne Jenum & Engan, Anne-Beth (2016). New Supreme Court decision on the distinction between independent contractors and employees. European Employment Law Cases. ISSN 1877-9107. s. 234–236.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. aug. 2021 08:43 - Sist endret 2. juni 2022 09:06