Anette Grønnerød-Hemmingby

Stipendiat
Bilde av Anette Grønnerød-Hemmingby
English version of this page
Brukernavn
Postadresse Inst. for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Født 1974
2002: Cand. jur., Universitetet i Oslo
2002: Førstekonsulent, UDI
2003-2004: Konsernjurist, Uniteam International AS
2004-2009: Juridisk direktør, Uniteam Gruppen
2009: Rådgiver, Kommuneadvokaten, Nittedal kommune
2010-d.d.: Stipendiat, Institutt for privatrett, UiO

Faglige kompetanseområder

 • Arbeidsrett
 • Kontraktsrett
 • Avtalerett
 • Internasjonal kontraktsrett
 • Europarett

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved Institutt for privatrett

Tilknyttet Arfa-prosjektet - et faglig utviklingsprosjekt for arbeidsrett som skal bidra til å sikre og utvikle arbeidsrettsfaglig kompetanse.
Grønnerød-Hemmingby arbeider med en PhD-avhandling med tittelen "Velferdsgoder - arbeidsgivers endringsadgang".


 

Emneord: Arbeidsrett

Publikasjoner

 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2017). Styringsrett og endringsadgang, gyldigheten av vedtak om oppsigelse av seniorpolitiske tiltak - HR-2016-2286-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  1
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016). Grunnpregstandarden - myte eller realitet?, I: Bernhard Johan Mulder (red.),  Sui Generis. Festskrift til Stein Evju.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  Artikkelbidrag.  s 255 - 267

Se alle arbeider i Cristin

 • Hemmingby, Anette (2019). Arbeidsrettslig salong.
 • Hemmingby, Anette (2019). Degradering og "endringsoppsigelse". Rimelighet ved oppsigelse på grunn av arbeidstagers forhold - HR-2019-928-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
 • Hemmingby, Anette (2019). Mellom styring og vern; arbeidsgivers endringsadgang.
 • Hemmingby, Anette (2019). Styringsretten i historisk perspektiv.
 • Hemmingby, Anette (2019, 14. mars). «Vi leser dommen ulikt, det kan vi trygt slå fast». [Internett].
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2017). Arbeidsavtalens økonomiske vilkår. Endring og justering av avtalte ytelser..
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2017). Arbeidsgivers endringsadgang - utgangspunkter etter norsk rett..
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2017). Styringsrett.
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016). Arbeidstid og hviletid, leger - EU-domstolens dom 23. desember 2015 I sak C180/14 Kommisjonen mot Hellas. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016). Både Eftadomstolen och lagmannsretten gav grönt ljus för 84 timmars arbetsvecka. EU & arbetsrätt.  ISSN 1402-3008.
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016). Endringsadgang og styringsrett.
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016). Fossumkollektivet - arbeidsrettslige og EU-rettslige problemstillinger. Eidsivating lagmannsretts dom av 8. april 2016..
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016). "Fossumkollektivet" - øvre grense for ukentlig arbeidstid, oppsigelse som reaksjon på manglende samtykke til ny, utvidet arbeidstidsordning, "medlevere" - Eidsivating lagmannsretts dom 8. april 2016 (14056639ASDELAG). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016). Gyldigheten av oppsigelse av seniorpolitiske avtaler: Presentasjon av HR-2016-2286-A..
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016). Minsteperioder for hviletid, øvre grense for ukentlig arbeidstid, oppsigelse som reaksjon på manglende samtykke, "medlever" - EFTA-domstolens rådgivende uttalelse 16.desember 2015, sak E-5/15. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016). The basic character of the employment relationship.
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2015). Arbeidsgivers adgang til å endre lønn og andre goder.
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2015). Arbeidsgivers endringsadgang.
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2015). Velferdsgoder - arbeidsgivers endringsadgang.
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2015). Velferdsgoder - etablering, endring og opphør.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. aug. 2010 09:46 - Sist endret 31. juli 2019 12:15