Astrid Iversen

Stipendiat
Bilde av Astrid Iversen
English version of this page
Telefon +47-22859764
Mobiltelefon +47 480 97 239
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Vest
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Astrid arbeider med en PhD-avhandling med tittelen:  «Sovereign Debt Restructurings and Equal Treatment of Creditors».

  • Kontraktsrett
  • Pengekravsrett
  • Obligasjonsrett
  • Finansmarkedsrett, særlig kapitalmarkeder
  • Internasjonal privatrett
  • Internasjonal økonomisk rett
  • Europarett
  • Forvaltningsrett

Undervisning

Astrid har undervist i Finansmarkedsrett (jus 5880), rettskildelære (jus 1211), folkerett (jus 2111) og obligasjonsrett (jus3111).

Bakgrunn

Astrid er tilsatt som stipendiat ved Institutt for privatrett, UiO fra februar 2016.

Hun har tidligere vært Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Schjødt, sekretær for Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker og vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett,  Universitetet i Oslo.

Astrid har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2015). Hun har også bank og finansrettslige emner og komparativ rett fra ESADE law school i Barcelona.

 

Emneord: Internasjonal privatrett, internasjonal kontraktsrett, Finansmarkedsrett, Forvaltningsrett, Internasjonal økonomisk rett

Publikasjoner

  • Iversen, Astrid (2017). Solvency II and Sovereign Bonds, In  Solvency II: A Dynamic Challenge for the Insurance Market.  Societa Editrice Il Mulino.  ISBN 9788815265784.  Chapter V..
  • Iversen, Astrid (2015). Holdout Creditor Litigation: An Assessment of Legislative Initiatives to Counter Aggressive Sovereign Debt Creditor Litigators.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. feb. 2016 11:46 - Sist endret 24. juni 2020 14:19

Prosjekter