Andreas van den Heuvel

Stipendiat
Bilde av Andreas van den  Heuvel
English version of this page
Telefon +47 22859685
Treffetider Mandag
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs gate 23 0165 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Arbeidsrett, kontraktsrett og forvaltningsrett

Tilknyttet Arfa-prosjektet - et faglig utviklingsprosjekt for arbeidsrett som skal bidra til å sikre og utvikle arbeidsrettsfaglig kompetanse.

Andreas van den Heuvel arbeider med en PhD-avhandling med tittelen "Minstelønn – reguleringsformer og samspill i arbeidsretten".

Undervisning

 • Basisgruppe i formuerett
 • PBL-gruppe i forvaltningsrett

Bakgrunn

Født 4. juli 1979

2013-          Stipendiat, Institutt for privatrett
2011-2013: Advokatfullmektig, advokatfirmaet Thommessen
2010-2011: Førstekonsulent, Arbeidsdepartementet
2010:          Master i rettsvitenskap
2009-2010: Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett

Emneord: Arbeidsrett

Publikasjoner

 • Heuvel, Andreas van den (2016). Krav om minstelønn ved offentlige anskaffelser – EU-domstolens dom 17. november 2015, sak C-155/14 (EU:C:2015:760) RegioPost GmbH & Co. KG mot Stadt Landau in der Pfalz. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1)
 • Heuvel, Andreas van den (2016). Litt om lønns- og arbeidsvilkår for utleide og utstasjonerte arbeidstakere, I:  Sui generis. Festskrift til Stein Evju.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  Artikkel i festskriftet.  s 306 - 315
 • Heuvel, Andreas Van Den (2011). Bemanningsdirektivet : EF-direktivet om arbeidsleie, fremvekst, regler og konsekvenser for nasjonal rett. Arbeidsrett og arbeidsliv.  ISSN 1502-7767.  5, s 155- 286

Se alle arbeider i Cristin

 • Heuvel, Andreas Van Den (2015). Minimum wage legislation.
 • Heuvel, Andreas Van Den (2015). Minstelønn – funksjoner og samspill i arbeidsretten.
 • Heuvel, Andreas Van Den (2015). Minstelønn – funksjoner og samspill i arbeidsretten.
 • Heuvel, Andreas Van Den (2015). Minstelønn – reguleringsformer og samspill i arbeidsretten.
 • Heuvel, Andreas Van Den (2015). Restriksjoner på innleie av arbeidskraft i finsk tariffavtale – EU-domstolens dom 17. mars 2015, sak C 533/13 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry (AKT) mot Öljytuote ry and Shell Aviation Finland Oy (SAF). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2)
 • Evju, Stein & Heuvel, Andreas Van Den (2010). Report from the FORMULA Conference, Oslo, 28.5. 2009. Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht.  ISSN 1865-3030.  s 140- 144

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2013 15:00 - Sist endret 9. nov. 2017 11:04