Birgitte Hagland

Bilde av Birgitte Hagland
English version of this page
Telefon +47 22859688
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn 

Birgitte Hagland er professor i rettsvitenskap ved Institutt for privatrett, og arbeider primært med moderne erstatningsrett. Hagland ble Ph.D. i 2012 på avhandlingen "Erstatningsbetingende medvirkning". Hun har publisert flere bøker og artikler, skrevet alene og sammen med andre, som er publisert nasjonalt og internasjonalt.

Hagland leder Oslo Senter for kommersiell rett (UiO), er faglig nestleder i CELL og styreleder for Privatrettssymposiet. Hun er redaksjonsmedlem i Tidsskrift for forretningsjuss, og er oppnevnt leder for Finansklagenemda Skade (delt verv; for tiden ikke i funksjon).

Hagland har bred erfaring med undervisning og formidling. Hun er ansvarlig faglærer i flere obligatoriske fag ved Juridisk fakultet (UiO), herunder for erstatningsrett. Hun har dessuten fagansvar for fakultetets skriveopplæring, og er leder arbeidet med skrivetrening i CELL. Hun har forelest ved flere ledende universiteter, ved advokatkontorer og i organisasjoner.  

Faglige kompetanseområder

Haglands rettsvitenskapelige produksjon omhandler primært moderne erstatningsrett, men forskningen hennes omfatter også temaer innen menneskerettigheter, konkurranserett, immaterialrett, strafferett, offentlige anskaffelser og alminnelig rettsteori.

Undervisning

Hagland har fagansvar for Rettskilder til fots (JUS 1111), erstatningsrett (JUS 1111), samt fakultets-og kursoppgaveordningen. Hun er faglærer i juridisk metode (JUS 1211), og veileder for studenter som skriver masteroppgave i rettsvitenskap (JUS 5030).

Tidligere undervisningspraksis omfatter Metode og Etikk (JUS 4111), basisgrupper i obligasjonsrett (JUS 3111), forelesninger i varemerkerett (JUS 5820) og fagansvar for  praksisordningen (JUS 5010).

Samtlige forelesninger blir POD-castet

Utvalgte publikasjoner

Bøker:

Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland: "Tort Law" in International Encyclopaedia of Laws (IEL), Kluwer Law International 2018

Trine-Lise Wilhelmsen og Birgitte Hagland: "Om erstatningsrett - Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup", Gyldendal 2017

Birgitte Hagland: "Erstatningsbetingende medvirkning", Gyldendal 2012

Artikler:

Birgitte Hagland: "Regeldanning i erstatningsretten - om hvilke regeldanningsspørsmål som er mindre egnet for domstolene"; Festskrift til Jan Kleineman, Jure Forlag 2021 s. 309-328 (under publisering)

Birgitte Hagland: "Statens oppreisningsansvar ved menneskerettsbrudd", Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2019 nr. 2 s . 67–100

Birgitte Hagland: "From Aristotle’s ‘Arithmetic Proportion’ to Ménage-à-trois
– Anglo-American Justice Theories in the Context of Norwegian Tort Law", Oslo Law Review 2019 nr. 2.

Birgitte Hagland: «Lagstifterens förhållande til pragmatism i rättstillämpningen» - om pragmatisme og pluralisme i samspillet mellom lovgiver og domstol», Pragmatism v. principfasthet i nordisk förmögenhetsrätt, red. Jan Kleineman, Jure Förlag 2019, sidene 95–123

Birgitte Hagland: "Erstatningsvern ved personskade på saksområder hvor kvinner er typiske skadelidte" i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2018 nr. 2-3

Verv

Leder (delt verv) Finansklagenemda Skade

 

 

Emneord: Erstatningsrett, Immaterialrett, Konkurranserett, Rettsteori
Publisert 27. mars 2008 09:57 - Sist endret 7. juni 2021 12:46