Curriculum Vitae Kirsti Strøm Bull

Navn: Kirsti Strøm Bull

Født: 27. april 1945

 

Utdanning: Cand. jur. 1969, dr. juris 1993.

 

Stillinger       

Vitenskapelig assistent ved Nordisk Institutt for sjørett, våren 1970.                                

Dommerfullmektig 1970-71                       

Amanuensis ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo fra 1971, førsteamanuensis fra 1987.  

Professor fra 1. mai 1997

Arbeidssted ved Norsk senter for menneskerettigheter i årene 2003-2008. 

Professor 2 ved Samisk høgskole

 

Verv                         

Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi i 2013 og 2015

Visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi 2012 og 2014

Medlem av diverse universitets- og fakultetsorganer i de årene jeg har vært ansatt ved Universitetet i Oslo

Leder for Pasientskadenemnda 1988-1993

Leder for klagenemnda for stedsnavn 1992-2007                                  

Leder for Reindriftslovutvalget oppnevnt november 1998. Innstilling avgitt 15. mars 2001, se NOU 2001: 35  

Leder for granskningskommisjonen vedrørende medisinsk forskning på mennesker uten deres samtykke. Oppnevnt oktober 2001, avgitt rapport 2003, se NOU 2003: 33.                                  

Medlem og varaformann i Forbrukertvistutvalget 1984-1993

Medlem av Husstandsfellesskapsutvalget, oppnevnt av regjeringen 1985, se dens innstilling i NOU 1988: 12

Medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin 1993-1996 

Medlem av Regional komité for medisinsk forskningsetikk, helseregion II, 1987-1997

Medlem av arbeidsgruppe oppnevnt av Sosialdepartementet 1993 for å utrede ulike spørsmål knyttet til bruk av celler og vev fra aborterte fostre, se dens innstilling i NOU 1994: 22.

Medlem av Sosial- og helsedepartementets rådgivende utvalg for medisinsk behandling i utlandet 1993-1998.  

Medlem av styringsgruppen for Norges Forskningsråds etikkprogram 1993-2001. 

Medlem av Norges Forskningsråds komité for vurdering av frie prosjekter innen samfunnsvitenskap, 2001-2005.                      

Medlem av Domstolskommisjonen. oppnevnt i mars 1996, se dens innstilling i NOU 1999: 19.

Medlem av Samerettsutvalget II. Oppnevnt juni 2001, se den innstilling i NOU 2007:13.

Hovedsekretær for Ekspertgruppen for utarbeidelse av utkast til en Nordisk samekonvensjon. Arbeidet begynte i januar 2003 og utkast til konvensjon levert i november 2005.

Medlem av ad hoc-utvalg i Den norske Advokatforening for utredning av advokatetiske problemstillinger, innstilling avgitt i oktober 2003. 

Medlem av Almanakk-komiteen, Universitetet i Oslo 

Medlem av redaksjonsrådet for Store norske leksikon

Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 2008

Medlem av Nils Klim-prisens fagkomité fra 2008

Medlem av Kjeldeskriftkommisjonen. 

Medlem av styret for Kompetansesenteret for urfolksrettigheter – Galdu 

Medlem av kontrollkomiteen i Eksportfinans A/S i årene 1979-1997

Medlem av styret i Norsk Folkemuseum 1984-1992.

Medlem av styret i Kunstindustrimuseet i Oslo siden mars 1998. Leder i stiftelsens styre 2003-2007.

 

 

Publisert 25. feb. 2009 11:03 - Sist endret 31. aug. 2015 15:12