Caroline Bang Stordrange

Stipendiat
English version of this page
Telefon +47 22859678
Rom 242 B
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Caroline Bang Stordrange arbeider med en phd-avhandling med tittel

  • "Aksjeutsteders løpende informasjonsplikt og informasjonsansvar i annenhåndsmarkedet".

Undervisning

Caroline Bang Stordrange underviser i avtale- og kjøpsrett for 1. avdeling og selskapsrett for 3. avdeling.

Bakgrunn

Født 1982
2007 Master i Rettsvitenskap, UiO
2006-2007 Vit.ass., Institutt for Offentlig rett; UiO
2007-2012 Advokatfullmektig/fast advokat Wikborg Rein & Co.
2012 LL.M. Columbia University, Harlan Fiske Stone Scholar og Fulbright-stipendiat
2012 Stipendiat Institutt for Privatrett

Emneord: Selskapsrett

Publikasjoner

  • Stordrange, Caroline Bang (2016). Markedsmisbruksforordningens nye regler om utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (02), s 82- 111
  • Stordrange, Caroline Bang (2015). Markedsmisbruksdirektivet, innsideinformasjon, definisjonen av "presis informasjon" – EU-domstolens dom 11. mars 2015 – sak C-628/13 Jean-Bernard Lafonta mot Authorité des marchés financiers. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2)
  • Stordrange, Caroline Bang (2014). Kan brudd på utsteders løpende informasjonsplikt innebære markedsmanipulasjon?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (05), s 290- 313

Se alle arbeider i Cristin

  • Stordrange, Caroline Bang (2016). Gaver, profitt og samfunnsansvar. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
  • Stordrange, Caroline Bang (2016). Profitt og samfunnsansvar. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. apr. 2012 11:46 - Sist endret 23. okt. 2018 14:43

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter