Daksha Sriragulan

Stipendiat
Bilde av Daksha Sriragulan
English version of this page
Mobiltelefon +47 47337342
Rom 212
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Vest Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postadresse Inst. for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

  • Skatterett
  • EØS-rett

Daksha arbeider med en ph.d-avhandling innen skatterett. Avhandlingen omhandler retten til fradrag i alminnelig inntekt, nærmere bestemt vilkåret om tilknytning til skattepliktig inntekt.

Bakgrunn

Daksha har tidligere arbeidet i Skattelovavdelingen i Finansdepartementet, hvor hun hovedsakelig jobbet med spørsmål innen personskatt, herunder EØS-rettslige spørsmål. Hun har også erfaring som rettsfullmektig i Trygderetten. Daksha har mastergrad i rettsvitenskap fra 2014, og skrev sin masteroppgave innenfor EØS-rett.

 

Emneord: Skatterett, EØS-rett

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 3. juni 2021 09:05 - Sist endret 3. juni 2021 15:15