Daksha Sriragulan

Stipendiat
Bilde av Daksha Sriragulan
English version of this page
Telefon 22859336
Rom 212
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Vest Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postadresse Inst. for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

  • Skatterett
  • EØS-rett

Daksha arbeider med en ph.d-avhandling innen skatterett. Avhandlingen omhandler retten til fradrag i alminnelig inntekt, nærmere bestemt vilkåret om tilknytning til skattepliktig inntekt.

Bakgrunn

Daksha har tidligere arbeidet i Skattelovavdelingen i Finansdepartementet, hvor hun hovedsakelig jobbet med spørsmål innen personskatt, herunder EØS-rettslige spørsmål. Hun har også erfaring som rettsfullmektig i Trygderetten. Daksha har mastergrad i rettsvitenskap fra 2014, og skrev sin masteroppgave innenfor EØS-rett.

 

Emneord: Skatterett, EØS-rett

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 3. juni 2021 09:05 - Sist endret 10. aug. 2022 13:58