Eléonore Maitre-Ekern

Bilde av Eléonore Maitre-Ekern
English version of this page
Telefon +47 22850185
Rom 227
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gt. 47 Domus Media Vest
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Kort biografi

Eléonore Maitre-Ekern, dr. juris, er postdoktor (siden 2020) ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo med prosjektet ‘Futuring Nordic Sustainable Business Models’ (Futuring Nordics). Hun er involvert i flere andre finansierte prosjekter (se liste nedenfor). Eléonore er nestleder av Fakultetets forskningsgruppe Sustainability Law. Høsten 2021 var hun gjesteforsker ved Graduate Institute of International and Development Studies i Genève, Sveits, og ble medlem av Center for International Environmental Studies.

Eléonores doktorgradsavhandling, som hun skrev ved Institutt for offentlig rett, har tittelen ‘Towards a Circular Economy for Products: A legal analysis of Europe’s policy and regulatory framework from an ecological perspective’. Hun forsvarte sin doktorgradsavhandling i 2019.

Eléonores publikasjonsliste inkluderer en redigert bok med tittelen "Preventing Environmental Damage from Products. An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe' (Cambridge University Press, 2018, med medredaktører Carl Dalhammar og Hans Christian Bugge) og flere artikler og bokkapitler om EU-rett, produktrett og sirkulær økonomi. Mange av hennes publikasjoner er tilgjengelige på SSRN, hvor hun er blant de 10 prosent beste forfatterne basert på totale nedlastinger på tvers av felt.

Forskning

Eléonore er opptatt av å sikre at det juridiske rammeverket for en sirkulære økonomi kan garantere en bærekraftig fremtid for menneskeheten; en der produkter bidrar til sosial og økonomisk velstand uten å true planetens tålegrenser som danner det trygge rommet der menneskeheten kan blomstre.

Allerede da hun skrev sin doktorgrad, utførte hun tverrfaglig forskning, ved å bruke metoder og teorier fra juss, økonomi, geovitenskap og sosiologi, en tilnærming hun fortsetter å utvikle i dag gjennom sine ulike prosjekter og samarbeid, inkludert nye disipliner, som interaksjonsdesign, naturvitenskap og psykologi.

I sin nåværende forskning utforsker Eléonore bærekraften til den sirkulære økonomien, og fokuserer spesielt på forretningsmodeller for reparasjon. Hun har også som mål å bidra til utviklingen av en bærekraftig produkt politikk i EU, Norge og noen andre nordiske land.

Hun underviser også gjesteforelesninger om reguleringen av en bærekraftig sirkulær økonomi ved Nyenrode Business University, Nederland (MBA), og Graduate Institute i Geneve, Sveits (Executive Certificate in Environmental Governance).

Aktuelle prosjekter

Eléonore er for øyeblikket aktiv i fire finansierte prosjekter:

 • Arbeidspakkeleder i EMPOWER, et UiO:Energi-finansiert Konvergensmiljøprosjekt med fokus på rollebatteriene i overgangen mot en bærekraftig transportfremtid (2022-2026).
 • Medlem av SHIFT-PLASTICS, et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd, med fokus på å skape bærekraftige sirkulære verdikjeder for håndtering av plast i fiskeri- og havbrukssektoren (2022-2026).
 • Medlem av Circular Energy, et UiO:Energi-finansiert prosjekt, i form av en tematisk forskningsgruppe, med fokus på rollen design, vedlikehold og reparasjon innen energisparing i digitaliseringsteknologier (2021-2023).
 • Medlem av Futuring Nordics, et UiO:Norden-finansiert prosjekt, i form av en tematisk forskningsgruppe, med fokus på overgangen til bærekraftige forretningsmodeller for nordiske selskaper (2019-2022). Forskningsfokus: reparasjon og bærekraftige forretningsmodeller.

Tidligere prosjekter

 • Medlem av Repair & Conserve, et lite forskningsprosjekt som ble gjennomført sommeren 2021, og finansiert av UiO:Energi programmet. Bidrag: veilede tre studenter, som gjennomførte 27 intervjuer med uavhengige reparatører i Oslo.
 • Medlem av Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART), et Horizon2020-finansiert prosjekt (2015-2020, fullført). Bidrag: å utvikle forslag til rettslige reformer for produkter.
 • Hindre miljøeffekter av produkter gjennom produsentansvar, et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd, gjennom programmet Miljø 2015 (2012-2019, fullført). Bidrag: doktorgradsavhandling om Europas politikk og regelverk for en sirkulær økonomi, en internasjonal konferanse (avholdt i januar 2016) og en redigert bok (Cambridge, 2018).

Publikasjoner

 • Svensson-Hoglund, Sahra; Richter, Jessika Luth; Maitre-Ekern, Eléonore; Russell, Jennifer D.; Pihlajarinne, Taina & Dalhammar, Carl (2021). Barriers, enablers and market governance: A review of the policy landscape for repair of consumer electronics in the EU and the U.S. Journal of Cleaner Production. ISSN 0959-6526. 288, s. 1–18. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.125488.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2021). Re-thinking producer responsibility for a sustainable circular economy from extended producer responsibility to pre-market producer responsibility. Journal of Cleaner Production. ISSN 0959-6526. 286, s. 1–11. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.125454.
 • Maitre-Ekern, Eléonore & Dalhammar, Carl (2019). A Scandinavian Perspective on the Role of Consumers in the Circular Economy. I Terryn, Evelyn & Keirsbilck, Bert (Red.), Consumer Protection in a Circular Economy. Intersentia. ISSN 9781780686578. s. 201–224.
 • Maitre-Ekern, Eléonore & Dalhammar, Carl (2019). Towards a hierarchy of consumption behaviour in the circular economy. Maastricht Journal of European and Comparative Law (MJ). ISSN 1023-263X. 26(3), s. 394–420. doi: 10.1177/1023263X19840943.
 • Maitre-Ekern, Eléonore; Bugge, Hans Christian & Dalhammar, Carl (2018). Present and future challenges for Europe's environmental product policy. I Maitre-Ekern, Eléonore; Dalhammar, Carl & Bugge, Hans Christian (Red.), Preventing Environmental Damage from Products An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe. Cambridge University Press. ISSN 9781108422444. s. 337–349. doi: 10.1017/9781108500128.013.
 • Bugge, Hans Christian; Dalhammar, Carl & Maitre-Ekern, Eléonore (2018). Developing Legislation to Prevent Environmental Damage from Products: A Herculean but Necessary Task. I Maitre-Ekern, Eléonore; Dalhammar, Carl & Bugge, Hans Christian (Red.), Preventing Environmental Damage from Products An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe. Cambridge University Press. ISSN 9781108422444. s. 1–20. doi: 10.1017/9781108500128.001.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2018). Exploring the spaceship Earth: a circular economy for products. I Maitre-Ekern, Eléonore; Dalhammar, Carl & Bugge, Hans Christian (Red.), Preventing Environmental Damage from Products An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe. Cambridge University Press. ISSN 9781108422444. s. 23–56.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2017). The Choice of Regulatory Instruments for a Circular Economy. I Mathis, Klaus & Huber, Bruce R. (Red.), Environmental Law and Economics. Springer. ISSN 978-3-319-50931-0. s. 305–334.
 • Maitre-Ekern, Eléonore & Dalhammar, Carl (2016). Regulating Planned Obsolescence: A Review of Legal Approaches to Increase Product Durability and Reparability in Europe. Review of European, Comparative and International Environmental Law. ISSN 2050-0386. 25(3), s. 378–394. doi: 10.1111/reel.12182.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2015). Towards an integrated product regulatory framework based on life-cycle thinking. I Sjåfjell, Beate & Wiesbrock, Anja (Red.), The Greening of European Business under EU Law. Taking Article 11 TFEU Seriously. Routledge. ISSN 978-1-13-801956-0. s. 144–162.

Se alle arbeider i Cristin

 • Maitre-Ekern, Eléonore; Dalhammar, Carl & Bugge, Hans Christian (2018). Preventing Environmental Damage from Products An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe. Cambridge University Press. ISBN 9781108422444. 362 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Maitre-Ekern, Eléonore (2022). Regulating the Sustainable Circular Economy.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2021). Utvidet produsentansvar i en bærekraftig sirkulær økonomi.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2021). Achieving a sustainable circular economy: The role of precaution.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2021). Repair: an extended producer responsibility.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2020). Regulating the Circular Economy.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2020). Towards a sustainable circular economy.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2019). Taking products out of waste law: A (new) legal framework for the Circular Economy.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2019). Reform proposals for the Circular Economy.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2019). Enabling sustainable consumption: A legal perspective.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2018). Hva skjer med forbrukspolitikk i EU og Norge?
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2018). Consumers in the Circular Economy.
 • Svensson, Sahra; Richter, Jessika Luth; Maitre-Ekern, Eléonore; Pihlajarinne, Taina; Maigret, Aline & Dalhammar, Carl (2018). The emerging 'Right to repair' legislation in the EU and the U.S. .
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2018). The role of consumers in the Circular Economy.
 • Maitre-Ekern, Eléonore & Dalhammar, Carl (2018). The role of consumers in the Circular Economy. A Scandinavian Perspective.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2016). Incentives and the choice of instruments for preventing environmental damages from products.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2016). The Choice of Regulatory Instruments for a Circular Economy.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2016). Regulating planned obsolescence: A review of legal approaches to trigger product durability in Europe.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2015). Preventing environmental effects of products: A life cycle and market-oriented approach in European environmental law.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2015). A market-oriented approach to environmental damages .
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2015). Preventing environmental effects of products: A life cycle and market-oriented approach in European environmental law.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2015). Looking for incentives in the Ecodesign Directive.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2013). Creating a Coherent Environmental Protection in European Union Law? An Analysis of Life Cycle Thinking in Product Regulation.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2012). Resolving problems of fragmentation of environmental protection in European Union law? An analysis of life-cycle thinking in product regulation.
 • Maitre-Ekern, Eléonore; Taylor, Mark Beaumont & van der Velden, Maja (2020). Towards a Sustainable Circular Economy: SMART Reform Proposals. University of Oslo.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2019). Towards a Circular Economy for Products: A legal analysis of Europe’s policy and regulatory framework from an ecological perspective. Faculty of Law, University of Oslo. ISSN 1890-2375. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. jan. 2020 11:30 - Sist endret 24. aug. 2022 11:38