Eléonore Maitre-Ekern

Bilde av Eléonore Maitre-Ekern
English version of this page
Telefon +47 22850185
Rom 227
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gt. 47 Domus Media Vest
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Eléonore Maitre-Ekern, Dr. juris, er postdoktor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Hun jobber for tiden som en del av prosjektet ‘Futuring Nordic Sustainable Business Models’ (Futuring Nordics). Hun er også involvert i en UiO: Energy Thematic Research Groups (TRG), med tittelen 'Circular Energy for a Sustainable Circular Economy: Exploring design, maintenance, and repair as energy Conservation Strategies' (Circular Energy), som skal lanseres i januar 2021.

Hennes postdoktor forskning har som mål å utforske bærekraften i sirkulær økonomi og å utvikle politikk og juridiske rammer for å muliggjøre og fremme bærekraftige sirkulære forretningsmodeller i Norden. En av hovedmodellene som forskningen vil fokusere på er vedlikehold og reparasjon.

Før hun startet sin postdoktorstilling, var Eléonore med i SMART-prosjektet og utviklet reformforslag for sirkulær økonomi som ble presentert for EU-kommisjonen som en del av den siste SMART-konferansen i Brussel i februar 2020.

Eléonores doktorgradsforskning, som hun gjennomførte ved Institutt for offentlig og internasjonal rett, Universitetet i Oslo, utforsket grunnlaget for et juridisk rammeverk for sirkulær økonomi som kan garantere en bærekraftig fremtid for menneskeheten; en der produkter bidrar til sosial og økonomisk velstand uten å true de ni planetgrensene som danner det trygge rommet menneskeheten kan blomstre i. Oppgaven har tittelen ‘Mot en sirkulær økonomi for produkter: En juridisk analyse av Europas politikk og regelverk fra et økologisk perspektiv’. Hun forsvarte sin doktorgradsavhandling 1. november 2019.

Faglige interesser

 • Sirkulær økonomi
 • Bærekraft
 • Bærekraftige forretningsmodeller
 • Bærekraftig forbruk
 • EU-lovgivning
 • Miljørett
 • Produktpolicy
 • Forbrukerrett
 • Reparasjon

Publikasjoner

 • Svensson-Hoglund, Sahra; Richter, Jessika Luth; Maitre-Ekern, Eléonore; Russell, Jennifer D.; Pihlajarinne, Taina & Dalhammar, Carl (2021). Barriers, enablers and market governance: A review of the policy landscape for repair of consumer electronics in the EU and the U.S. Journal of Cleaner Production. ISSN 0959-6526. 288, s. 1–18. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.125488.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2021). Re-thinking producer responsibility for a sustainable circular economy from extended producer responsibility to pre-market producer responsibility. Journal of Cleaner Production. ISSN 0959-6526. 286, s. 1–11. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.125454.
 • Maitre-Ekern, Eléonore & Dalhammar, Carl (2019). A Scandinavian Perspective on the Role of Consumers in the Circular Economy. I Terryn, Evelyn & Keirsbilck, Bert (Red.), Consumer Protection in a Circular Economy. Intersentia. ISSN 9781780686578. s. 201–224.
 • Maitre-Ekern, Eléonore & Dalhammar, Carl (2019). Towards a hierarchy of consumption behaviour in the circular economy. Maastricht Journal of European and Comparative Law (MJ). ISSN 1023-263X. 26(3), s. 394–420. doi: 10.1177/1023263X19840943.
 • Maitre-Ekern, Eléonore; Bugge, Hans Christian & Dalhammar, Carl (2018). Present and future challenges for Europe's environmental product policy. I Maitre-Ekern, Eléonore; Dalhammar, Carl & Bugge, Hans Christian (Red.), Preventing Environmental Damage from Products An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe. Cambridge University Press. ISSN 9781108422444. s. 337–349. doi: 10.1017/9781108500128.013.
 • Bugge, Hans Christian; Dalhammar, Carl & Maitre-Ekern, Eléonore (2018). Developing Legislation to Prevent Environmental Damage from Products: A Herculean but Necessary Task. I Maitre-Ekern, Eléonore; Dalhammar, Carl & Bugge, Hans Christian (Red.), Preventing Environmental Damage from Products An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe. Cambridge University Press. ISSN 9781108422444. s. 1–20. doi: 10.1017/9781108500128.001.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2018). Exploring the spaceship Earth: a circular economy for products. I Maitre-Ekern, Eléonore; Dalhammar, Carl & Bugge, Hans Christian (Red.), Preventing Environmental Damage from Products An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe. Cambridge University Press. ISSN 9781108422444. s. 23–56.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2017). The Choice of Regulatory Instruments for a Circular Economy. I Mathis, Klaus & Huber, Bruce R. (Red.), Environmental Law and Economics. Springer. ISSN 978-3-319-50931-0. s. 305–334.
 • Maitre-Ekern, Eléonore & Dalhammar, Carl (2016). Regulating Planned Obsolescence: A Review of Legal Approaches to Increase Product Durability and Reparability in Europe. Review of European, Comparative and International Environmental Law. ISSN 2050-0386. 25(3), s. 378–394. doi: 10.1111/reel.12182.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2015). Towards an integrated product regulatory framework based on life-cycle thinking. I Sjåfjell, Beate & Wiesbrock, Anja (Red.), The Greening of European Business under EU Law. Taking Article 11 TFEU Seriously. Routledge. ISSN 978-1-13-801956-0. s. 144–162.

Se alle arbeider i Cristin

 • Maitre-Ekern, Eléonore; Dalhammar, Carl & Bugge, Hans Christian (2018). Preventing Environmental Damage from Products An Analysis of the Policy and Regulatory Framework in Europe. Cambridge University Press. ISBN 9781108422444. 362 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Maitre-Ekern, Eléonore (2020). Regulating the Circular Economy.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2020). Towards a sustainable circular economy.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2019). Taking products out of waste law: A (new) legal framework for the Circular Economy.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2019). Reform proposals for the Circular Economy.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2019). Enabling sustainable consumption: A legal perspective.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2018). Hva skjer med forbrukspolitikk i EU og Norge?
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2018). Consumers in the Circular Economy.
 • Svensson, Sahra; Richter, Jessika Luth; Maitre-Ekern, Eléonore; Pihlajarinne, Taina; Maigret, Aline & Dalhammar, Carl (2018). The emerging 'Right to repair' legislation in the EU and the U.S. .
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2018). The role of consumers in the Circular Economy.
 • Maitre-Ekern, Eléonore & Dalhammar, Carl (2018). The role of consumers in the Circular Economy. A Scandinavian Perspective.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2016). Incentives and the choice of instruments for preventing environmental damages from products.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2016). The Choice of Regulatory Instruments for a Circular Economy.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2016). Regulating planned obsolescence: A review of legal approaches to trigger product durability in Europe.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2015). Preventing environmental effects of products: A life cycle and market-oriented approach in European environmental law.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2015). A market-oriented approach to environmental damages .
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2015). Preventing environmental effects of products: A life cycle and market-oriented approach in European environmental law.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2015). Looking for incentives in the Ecodesign Directive.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2013). Creating a Coherent Environmental Protection in European Union Law? An Analysis of Life Cycle Thinking in Product Regulation.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2012). Resolving problems of fragmentation of environmental protection in European Union law? An analysis of life-cycle thinking in product regulation.
 • Maitre-Ekern, Eléonore; Taylor, Mark Beaumont & van der Velden, Maja (2020). Towards a Sustainable Circular Economy: SMART Reform Proposals. University of Oslo.
 • Maitre-Ekern, Eléonore (2019). Towards a Circular Economy for Products: A legal analysis of Europe’s policy and regulatory framework from an ecological perspective. Faculty of Law, University of Oslo. ISSN 1890-2375. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. jan. 2020 11:30 - Sist endret 18. sep. 2020 10:13