Erlend Eriksen Gjein

Stipendiat
Bilde av Erlend Eriksen Gjein
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gt. 47 Domus Media Vest
Postadresse Institutt for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

Erlend arbeider med en PhD-avhandling som omhandler bruk og regulering av aksjeklasser i norsk og utenlandsk rett.

Hans faginteresser omfatter

  • selskapsrett
  • komparativ rett
  • corporate governance

Bakgrunn

Erlend oppnådde mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo høsten 2011. Etter studiene avtjente Erlend verneplikten som juridisk rådgiver i Hærstaben, Forsvaret.

Erlend har vært ansatt som advokatfullmektig og advokat hos Advokatfirmaet Selmer, hvor han hovedsakelig har arbeidet med transaksjoner og selskapsrettslige spørsmål.

Tilsatt som stipendiat ved Institutt for privatrett, UiO, mars 2016.

 

Emneord: Selskapsrett, Komparativ rett, corporate governance

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. mars 2016 14:14 - Sist endret 7. juni 2019 11:14

Prosjekter