Erlend Eriksen Gjein

Bilde av Erlend Eriksen Gjein
English version of this page
Telefon +47-22859298
Brukernavn
Besøksadresse Domus Media Vest Karl Johans gt. 47
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Erlend arbeider med en PhD-avhandling som omhandler bruk og regulering av aksjeklasser i norsk og utenlandsk rett.

Hans faginteresser omfatter

  • selskapsrett
  • komparativ rett
  • corporate governance

Bakgrunn

Erlend oppnådde mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo høsten 2011. Etter studiene avtjente Erlend verneplikten som juridisk rådgiver i Hærstaben, Forsvaret.

Erlend har vært ansatt som advokatfullmektig og advokat hos Advokatfirmaet Selmer, hvor han hovedsakelig har arbeidet med transaksjoner og selskapsrettslige spørsmål.

Tilsatt som stipendiat ved Institutt for privatrett, UiO, mars 2016.

 

Emneord: corporate governance, Komparativ rett, Selskapsrett
Publisert 30. mars 2016 14:14 - Sist endret 2. feb. 2018 11:02

Prosjekter