Giuditta Cordero-Moss

Professor
Bilde av Giuditta  Cordero-Moss
English version of this page
Telefon +47-22859737
Treffetider Etter avtale pr mail
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Vest
Postadresse Institutt for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige kompetanseområder

 • Internasjonal privatrett
 • Voldgift
 • Internasjonale kontrakter
 • Komparativ rett
 • Kontraktsrett
Emneord: Internasjonal privatrett, Kontraktsrett

Publikasjoner

 • Cordero-Moss, Giuditta (2021). VERNETING FOR KRAV KNYTTET TIL KONKURS - OMFANGET AV KONKURSUNNTAKET I LUGANOKONVENSJONEN. HØYESTERETT KJENNELSE HR-2018-869-A (ALPHA INSURANCE). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 1.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2021). INTERNASJONALT VERNETING. DOMSMYNDIGHET I ARVETVIST UNDER PRIVAT SKIFTE. HØYESTERETTS KJENNELSE HR-2021-291-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 2, s. 16–17.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2021). LOVVALG FOR KRAV OM OPPREISNINGSERSTATNING KNYTTET TIL STRAFFBARE FORHOLD. HØYESTERETTS KJENNELSE HR-2021-995-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 2, s. 17–19.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2021). DEN NORSKE RETTSORDEN (ORDRE PUBLIC), FAMILIEGJENFORENING OG BARNEEKTESKAP - HØYESTERETTS KJENNELSE HR-2021-1345-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 3.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2021). DEN INDIVIDUALISERENDE METODE I MANGEL AV FASTE LOVVALGSREGLER – ILLUSTRERT MED LOVVALGET FOR DIREKTEKRAV MOT FORSIKRINGSSELSKAP. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. s. 22–33.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2021). ER SONDRINGEN MELLOM INNSATS- OG RESULTATFORPLIKTELSER NYTTIG? . Jussens venner. ISSN 0022-6971. s. 267–298.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2021). Norway. I Girsberger, Daniel & Graziano, Thomas (Red.), Choice of Law in International Commercial Contracts: Comparative Commentary on the Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts. Oxford University Press. ISSN 9780198840107. s. 806–821.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2021). THE ROLE OF THE LEX ARBITRI. I Lim, Chin Leng (Red.), The Cambridge Companion to International Arbitration. Cambridge University Press. ISSN 9781108635752. s. 97–115.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2021). ORDRE PUBLIC OG FAMILIEINNVANDRING. I Asland, John; Syse, Aslak; Wærstad, Tone Linn & Fredwall, Katrine Kjærheim (Red.), Livsfellesskap - Rettsfellesskap Festskrift til Tone Sverdrup 70 år. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 9788205524491. s. 239–249.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2021). THE ALLEGED FAILURE OF ARBITRATION TO ADDRESS DUE PROCESS CONCERNS: IS ARBITRATION UNDER ATTACK? I Axel, Califfendorff (Red.), Stockholm Arbitration Yearbook 2021. Wolters Kluwer. ISSN 978-94-035-3524-1. s. 251–277.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2020). VERNETING FOR DIREKTEKRAV MOT FORSIKRINGSSELSKAPER. HØYESTERETT KJENNELSER HR-2018-869-A (STOLT COMMITMENT 1) OG HR-2020-1328-A (STOLT COMMITMENT 2), . Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. 3, s. 15–17.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2020). ACHMEA’S DISTINCTION BETWEEN INVESTMENT AND COMMERCIAL ARBITRATION. I Axel, Calissendorff (Red.), The Future of Arbitration in Europe. Jure. ISSN 978-917223-762-9. s. 17–28.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2020). REASONS IN ARBITRAL AWARDS AND COURT CONTROL. I Institute of Worl Business, ICC (Red.), Dossier XVIII: Explaining why you lost: Reasoning in Arbitration. ICC (International Chamber of Commerce). ISSN 978-92-842-0561-5. s. 93–122.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2020). THE IMPACT OF EU LAW ON NORWEGIAN PRIVATE INTERNATIONAL LAW. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica. ISSN 0323-0619. 4, s. 31–43.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2020). COVID-19 AND FORCE MAJEURE UNDER THE VIENNA CONVENTION ON SALES AND IN CIVIL LAW. New York Dispute Resolution Lawyer. ISSN 1945-6522. 13(2), s. 50–52.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2020). TOWARDS LEAN TIMES FOR ARBITRABILITY? . I Benicke, Christoph (Red.), National, International, Transnational: Harmonischer Dreiklang im Recht. Festschrift für Herbert Kronke,. Verlag Ernst und Werner Gieseking. ISSN 978-3-7694-1227-7. s. 1363–1372.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2020). NORWAY . I Ferrari, Franco (Red.), Due Process as a Limit to Discretion in International Commercial Arbitration. Wolters Kluwer. ISSN 978-94-035-1950-0. s. 313–327.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2020). PSYCHOLOGY IN ARBITRATION: HOW YOUR LEGAL IMPRINTING INFLUENCES YOUR CONSTRUCTION OF CONTRACTS. I Klausegger, Christian (Red.), Austrian Yearbook of International Arbitration. C.H. Beck. ISSN 978-3-406-75230-8. s. 497–512.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2020). COURT CONTROL ON ARBITRAL AWARDS: PUBLIC POLICY, UNIFORM APPLICATION OF EU LAW AND ARBITRABILITY. I Axel, Calissendorff & Schöldström, Patrik (Red.), Swedish Arbitration Yearbook . Wolters Kluwer. ISSN 978-91-7223-762-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cordero-Moss, Giuditta (2020). THE UNIDROIT PRINCIPLES: LONG-TERM CONTRACTS. I Veneziano, Anna & Rojas Elgueta, Giacomo (Red.), The Multiple Uses of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: Theory and Practice. Giuffre. ISSN 9788828825289. s. 75–96.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2020). ARBITRABILITÉ ET CONTRÔLE JUDICIAIRE : UNE MISE EN BALANCE. I arroyo, diego fernandez & Muir Watt, Horatia (Red.), Le tournant global en droit international privé. Editions A. Pedone. ISSN 978-2-233-00954-8. s. 159–168.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2020). Den nordiske kommersielle retten i en anglo-amerikansk forretningsvirkelighet. I Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen J.; Bärlund, Johan; Johansson, Janet; Lång, Karolina & Sisula-Tulokas, Lena (Red.), Nya trender och bärande principer i den nordiska förmögenhetsrätten.De 13:e nordiska förmögenhetsrättsdagarna i Helsingfors 8–10.5.2019 . Juridiska fakulteten vid Helsingfors Universitet. ISSN 978-951-51-6440-7. s. 213–222.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2019). IL CONTRATTO INTERNAZIONALE TRA DIRITTO NAZIONALE E AMBIZIONI DI DELOCALIZZAZIONE . I Foglia, Massimo (Red.), Il contratto 'apolide'. Edizioni ETS. ISSN 978-884675630-5. s. 153–173.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2019). MITSUBISHI: BALANCING ARBITRABILITY AND COURT CONTROL. I Muir Watt, Horatia; Bizikova, Lucia; Brandao de Oliveira, Agatha & Fernandez arroyo, Diego (Red.), Global Private International Law. Edward Elgar Publishing. ISSN 978-1-78811-922-1. s. 82–91.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2019). FOUNDATIONS, LIMITS AND SCOPE OF PARTY AUTONOMY. I Ferrari, Franco & Frenandez Arroyo, Diego (Red.), Private International Law: Contemporary Challenges and Continuing Relevance. Edward Elgar Publishing. ISSN 978-1-78990-689-9. s. 71–100. doi: 10.4337/9781789906905.00011.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2019). CONFLICT OF LAWS AS A BASIS TO DETERMINE THE ARBITRAL TRIBUNAL’S POWER. I Ferrari, Franco & Kröll, Stefan (Red.), Conflict of Laws in International Commercial Arbitration. Juris Publishing. ISSN 978-1-944825-31-7. s. 163–185.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2019). NORSK ARBEID MED EN LOVVALGSLOV PÅ FORMUERETTENS OMRÅDE. I Iversen, Torsten; karstoft, susanne & Madsen, Lars Henrik Gam (Red.), Festskrift til Bent Iversen. DJØF Forlag. ISSN 978-87574-4462-9. s. 373–409.
 • Cordero-Moss, Giuditta & Frenandez Arroyo, Diego (2019). PRIVATE INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION – A DIALOGUE ABOUT THE USEFULNESS AND AWARENESS OF THE FORMER FOR THE LATTER . I Ruiz Abou-Nigm, Veronica & Noodt Taquela, Maria Blanca (Red.), Diversity and integration in private international law. Edinburgh University Press. ISSN 978-1-474447850. s. 310–324. doi: 10.3366/edinburgh/9781474447850.003.0019.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2019). SOFT LAW AS A REPLACEMENT OR CORRECTIVE OF NATIONAL LAW IN INVESTMENT ARBITRATION? European international arbitration review. ISSN 2167-9061. s. 201–216.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2019). THE EFFECTS OF THE AWARD FOR THE CONTROLLING COURTS. Rivista dell'arbitrato. ISSN 1122-0147. s. 257–272.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2019). TOWARDS A NORWEGIAN CODIFICATION OF CHOICE OF LAW RULES. Oslo Law Review. ISSN 2387-3299. s. 4–7. doi: 10.18261/issn.2387-3299-2019-01-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cordero-Moss, Giuditta (2019). ORDRE PUBLIC AND ARBITRATION IN NORWAY. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 126–153. Fulltekst i vitenarkiv
 • Cordero-Moss, Giuditta (2018). KONKURRANSERETTEN OG ORDRE PUBLIC . I Cordero-Moss, Giuditta (Red.), Norsk ordre Public som skranke for partsautonomi i internasjonale kontrakter. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02731-9. s. 187–215. doi: 10.18261/9788215027326201810.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2018). INNHOLDET I ORDRE PUBLIC-FORBEHOLDET . I Cordero-Moss, Giuditta (Red.), Norsk ordre Public som skranke for partsautonomi i internasjonale kontrakter. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02731-9. s. 163–186. doi: 10.18261/9788215027326201809.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2018). FORHOLDET MELLOM ORDRE PUBLIC, VERNETINGSAVTALER OG VOLDGIFTSAVTALER . I Cordero-Moss, Giuditta (Red.), Norsk ordre Public som skranke for partsautonomi i internasjonale kontrakter. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02731-9. s. 120–126. doi: 10.18261/9788215027326201807.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2018). VILKÅR FOR ANVENDELSE AV ORDRE PUBLIC-FORBEHOLDET . I Cordero-Moss, Giuditta (Red.), Norsk ordre Public som skranke for partsautonomi i internasjonale kontrakter. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02731-9. s. 65–119. doi: 10.18261/9788215027326201806.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2018). HOVEDTREKK VED ANERKJENNELSE OG TVANGSFULLBYRDELSE AV VOLDGIFTSAVGJØRELSER. I Cordero-Moss, Giuditta (Red.), Norsk ordre Public som skranke for partsautonomi i internasjonale kontrakter. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02731-9. s. 51–64.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2018). HOVEDTREKK VED ANERKJENNELSE OG TVANGSFULLBYRDELSE AV DOMSTOLSAVGJØRELSER. I Cordero-Moss, Giuditta (Red.), Norsk ordre Public som skranke for partsautonomi i internasjonale kontrakter. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02731-9. s. 44–50. doi: 10.18261/9788215027326201804.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2018). Hovedtrekk ved lovvalg. I Cordero-Moss, Giuditta (Red.), Norsk ordre Public som skranke for partsautonomi i internasjonale kontrakter. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02731-9. s. 29–43. doi: 10.18261/9788215027326201803.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2018). Kilder. I Cordero-Moss, Giuditta (Red.), Norsk ordre Public som skranke for partsautonomi i internasjonale kontrakter. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02731-9. s. 23–28.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2018). General report on jura novit arbiter. I Cordero-Moss, Giuditta & Ferrari, Franco (Red.), Iura novit curia in international arbitration. Juris Publishing. ISSN 978-1-944825-12-6. s. 463–487.
 • Cordero-Moss, Giuditta & Garro, Alejandro (2018). ENFORCEMENT OF CONTRACTUAL OBIGATIONS: COMPARATIVE PERSPECTIVES . I Frenandez Arroyo, Diego & Etcheverry Estrázulas, Nicolas (Red.), Enforcement and Effectiveness of the Law - La mise en oeuvre et l’effectivité du droit. Springer Publishing Company. ISSN 978-3-319-93758-8. s. 135–148. doi: 10.1007/978-3-319-93758-8_8.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2017). Inherent Powers and competition law. European international arbitration review. ISSN 2167-9061. 6(2), s. 69–94.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2017). Interpretation and Application of the New York Convention in Norway. I Bermann, George (Red.), Recognition and enforcement of foreign arbitral awards: the application of the New York convention by national courts. Springer. ISSN 978-3-319-50915-0. s. 733–742. doi: 10.1007/978-3-319-50915-0_28.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2017). National Reports A-Z - Norway. I Basedow, Jürgen; Rühl, Giesela; Ferrai, Franco & Asensio, Pedro de Miguel (Red.), Encyclopedia of Private International Law. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781782547228. s. 2386–2397.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2017). EU OVERRIDING MANDATORY PROVISIONS AND THE LAW APPLICABLE TO THE MERITS. I ferrari, franco (Red.), The impact of EU law on international commercial arbitration. Juris Publishing. ISSN 978-1-944825-07-2. s. 317–349.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2017). THE IMPORTANCE OF LEGAL CULTURE FOR CONTRACT CONTRUCTION: NORWEGIAN LAW, ENGLISH LAW AND INTERNATIONAL ARBITRATION. New York Dispute Resolution Lawyer. ISSN 1945-6522. s. 39–41.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2017). SOME OBSERVATIONS ON THE SIGNIFICANCE OF LOCAL LAW FOR ENERGY CONTRACTS – THE EXAMPLE OF NORWEGIAN LAW . European Investment Law and Arbitration Review. ISSN 2468-7413. s. 258–276. doi: 10.1163/24689017-00201012.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2016). DETAILED CONTRACT REGULATIONS AND THE UPICC: PARALLELS WITH NATIONAL LAW AND POTENTIAL FOR IMPROVEMENTS - THE EXAMPLE OF NORWEGIAN LAW. I UNIDROIT, International Institute (Red.), Eppur si muove:The Age of Uniform Law - Essays in honour of Michael Joachim Bonell. UNIDROIT. ISSN 9788886449366. s. 1302–1317. doi: 10.1007/978-981-13-1080-5_4.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2016). THE ARBITRAL TRIBUNAL'S POWER IN RESPECT OF THE PARTIES’ PLEADINGS AS A LIMIT TO PARTY AUTONOMY (ON JURA NOVIT CURIA AND RELATED ISSUES. I ferrari, franco (Red.), Limits to party autonomy in international commercial arbitration. Juris Publishing. ISSN 9781944825010. s. 289–330.
 • Cordero-Moss, Giuditta & Di Matteo, Larry (2016). Long term contracts. I Di Matteo, Larry; Janssen, André; Magnus, Ulrich & Schulze, Reiner (Red.), International sales law: Contract, Principles & Practice. Nomos. ISSN 9783848721993. s. 949–979.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2016). STANDARD CONTRACT TERMS AS AN ALTERNATIVE TO LEGISLATION. I twigg-flesner, christian (Red.), Research Handbook on EU Consumer and Contract Law. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781782547365. s. 487–507. doi: 10.4337/9781782547372.00030.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2016). OMGÅELSE AV PRESEPTORISK RETT GJENNOM LOVVALG SOM UGYLDIGHETSGRUNN? I Hjelmeng, Erling Johan (Red.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. s. 183–205.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2016). ULIKE TREKK VED NORSK OG ENGELSK KONTRAKTSRETT OG DERES BETYDNING FOR KONTRAKTENS VIRKNINGER – NOEN KOMPARATIVRETTSLIGE BETRAKTNINGER. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 51, s. 276–302. doi: 10.18261/issn.1504-3126-2016-05-02.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2016). NON-NATIONAL SOURCES IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION AND THE HIDDEN INFLUENCE BY NATIONAL TRADITIONS. Scandinavian Studies in Law. ISSN 0085-5944. 62.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2016). REGULATION OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS: A DILEMMA OF PHILOSOPHICAL CHARACTER? Scandinavian Studies in Law. ISSN 0085-5944. 62.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2014). LIMITS TO PARTY AUTONOMY IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION. Oslo Law Review. ISSN 2387-3299. 1(1), s. 47–66. doi: 10.5617/oslaw979.
 • Cordero-Moss, Giuditta & Behn, Daniel Friedrich (2014). The Relevance of the UNIDROIT Principles in Investment Arbitration. Revue de droit uniforme. ISSN 1124-3694. s. 570–608. doi: 10.1093/ulr/unu032.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2014). INTERPRETATION OF CONTRACTS IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION: DIVERSITY ON MORE THAN ONE LEVEL. European Review of Private Law. ISSN 0928-9801. s. 13–36.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2013). International contracts, english clauses and norwegian governing law. MarIus. ISSN 0332-7868. s. 63–138.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2013). International arbitration and commercial contract interpretation: contract wording, common law, civil law and transnational law. I Millqvist, Göran; Lindskoug, Patrik; Samuelsson, Per & Maunsbach, Ulf (Red.), Essays in honour of Michael Bogdan. Juristförlaget, Lund. ISSN 978-915440563-3. s. 33–57.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2013). International arbitration is not only international. I Cordero-Moss, Giuditta (Red.), International Commercial Arbitration. Cambridge University Press. ISSN 978-1-107-03348-1. s. 7–39. doi: 10.1017/cbo9781139519779.003.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2012). EUROPEISK OG NORSK KONTRAKTSRETT I UTAKT. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 51, s. 1–2.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2012). New trends in the Norwegian practice on the choice of law applicable to contracts :. Scandinavian Studies in Law. ISSN 0085-5944. 57, s. 45–61.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2012). SOFT LAW CODIFICATIONS IN THE AREA OF COMMERCIAL LAW. I Bjorkland, Andrea & Reinisch, August (Red.), International Investment Law and Soft Law. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781781003213. s. 109–148. doi: 10.4337/9781781003220.00011.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2012). Internasjonal privatrett. Vernetingsavtale, internasjonalt løsørekjøp - Rt. 2011 s. 1532. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 16–17.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2011). The transnational law of contracts: what i can and what it cannot achieve. I weiler, todd (Red.), New Directions in International Economic Law. Brill|Nijhoff. ISSN 978-90-04-19143-3. s. 45–78. doi: 10.1163/ej.9789004191433.i-591.18.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2011). Conclusion: the self-sufficient contract, uniformly interpreted on the basis of its own terms: an illusion, but not fully useless. I Cordero-Moss, Giuditta (Red.), Boilerplate Clauses, International Commercial Contracts and the Aplicable Law. Cambridge University Press. ISSN 978-0-521-19789-2. s. 344–373. doi: 10.1017/cbo9780511667503.022.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2011). Does the use of common law contract models give rise to tacit choice of law or to a harmonised, transnational interpretation? I Cordero-Moss, Giuditta (Red.), Boilerplate Clauses, International Commercial Contracts and the Aplicable Law. Cambridge University Press. ISSN 978-0-521-19789-2. s. 37–61. doi: 10.1017/cbo9780511667503.007.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2011). Introduction. I Cordero-Moss, Giuditta (Red.), Boilerplate Clauses, International Commercial Contracts and the Aplicable Law. Cambridge University Press. ISSN 978-0-521-19789-2. s. 1–6.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2010). El derecho contractual general y su (limitada) aptitud para ser armonizado. I Basedow, Jürgen & arroyo, diego (Red.), Como se codifica hoy el derecho comercial internacional?. la ley paraguaya. ISSN 978-99953-64-16-8. s. 29–50.

Se alle arbeider i Cristin

 • Cordero-Moss, Giuditta (2021). Internasjonal privatrett. Ny og utvidet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-05308-0. 628 s.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2018). Norsk ordre Public som skranke for partsautonomi i internasjonale kontrakter. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02731-9. 467 s.
 • Cordero-Moss, Giuditta & Ferrari, Franco (2018). Iura novit curia in international arbitration. Juris Publishing. ISBN 978-1-944825-12-6. 501 s.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2015). Limitations on party autonomy in international Commercial arbitration. Hague Academy of International Law. ISBN 978-90-04-28937-6. 372(372). 193 s.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2014). International Commercial Contracts. Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-02918-7. 329 s.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2013). Internasjonal privatrett på formuerettens område. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02058-7. 391 s.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2013). International Commercial Arbitration. Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-03348-1. 442 s.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2011). Boilerplate Clauses, International Commercial Contracts and the Aplicable Law. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-19789-2. 403 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Cordero-Moss, Giuditta (2021). PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN ARBITRATION. I Pfeiffer, Magdalena (Red.), Liber Amicorum Monika Pauknerová. Wolters Kluwer. ISSN 978-80-7676-186-5. s. 93–101.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2020). NY HAAGKONVENSJON OM SIVILE DOMMER. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 1, s. 1–2.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2020). COVID-19 OG TVISTELØSNING. ER VOLDGIFT MER EFFEKTIV ENN DOMSTOLSBEHANDLING?, . Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 7, s. 389–390.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2020). EARLY DISMISSAL AND PRELIMINARY DETERMINATION IN EXPEDITED ARBITRATION?, . Kluwer arbitration blog.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2019). INTERNASJONALT VERNETING I FORMUERETTSLIGE FORHOLD: FORHOLDET MELLOM TVISTELOVN § 4-3 OG DE ØVRIGE VERNETINGSREGLER I TVISTELOVEN. Jussens venner. ISSN 0022-6971. s. 277–300.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2019). ARBEID MED FORENKLET VOLDGIFT. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 58(1), s. 1–2. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2019-01-01.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2018). WHY ARBITRATION NEEDS CONFLICT OF LAWS RULES. Kluwer arbitration blog.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2018). MOT EN NY LOV OM LOVVALG? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 9.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2018). HØYESTERETTS ULIKE TILNÆRMINGER TIL INTERNASJONALT VERNETING. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 1–2.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2017). POTENSIALE FOR FORENKLING AV TVISTELOVENS REGEL OM OPPFYLLELSESVERNETING. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 1–2.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2016). UNIDROIT PRINSIPPENES 4. UTGAVE. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 10–11.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2016). REVISJON AV LUGANOKONVENSJONEN? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 1–2.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2016). ER DOMSTOLSBEHANDLING I FERD MED Å BLI MER ATTRAKTIV FOR INTERNASJONALE TVISTER? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 236–244.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2015). Internasjonal voldgift og nasjonal rett. I Høgetveit Berg, Borgar & Nisja, Ola Ø. (Red.), Avtalt prosess. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02420-2. s. 113–129.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2014). EØS-RETTENS INDIREKTE BETYDNING FOR NORSK JURIDISK METODE. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 1–2.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2013). Norske domstolers stedlige kompetanse. luganokonvensjonen – høyesterettskjennelse – hr-2012-02393-a. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. s. 15–17.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2013). Behov for kodifisering av den internasjonale privatretten. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 1–2.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2013). Nye muligheter for spesialisering i jusstudiet. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 1–2.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2011). Lov og Rett - 50 år. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 50(1-2), s. 1–3.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2010). Revision of the UNCITRAL Arbitration Rules.
 • Cordero-Moss, Giuditta (2018). UTREDNING OM FORMUERETTSLIGE LOVVALGSREGLER . Justisdepartmentet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. mars 2008 09:39 - Sist endret 20. mai 2021 11:12

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter