Gøril Bjerkan

Stipendiat
Bilde av Gøril Bjerkan
Telefon +47-22859687
Mobiltelefon +47-91730632
Rom 303
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johansgate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige kompetanseområder

  • Statsstøtteregelverket i EU/EØS
  • Det offentliges erstatningsansvar
  • Konkurranserett
  • Rettsøkonomi

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved Institutt for privatrett

Tilknyttet NFR-prosjektet Mellom demokratisk styring, effektiv konkurranse og avtalefrihet i markedsstaten

Skriver avhandling  om det offentliges erstatningsansvar og avgrensningen mellom myndighetsutøvelse og annen offentlig virksomhet.

CV

Emneord: Erstatningsrett, Konkurranserett, Rettsøkonomi
Publisert 27. mars 2008 09:46 - Sist endret 8. nov. 2017 13:54

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter