Håvard Olsen Sterri

Stipendiat
Bilde av Håvard Olsen Sterri
Rom 227
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Media Vest 0162 Oslo
Postadresse Inst. for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

  • Tingsrett
  • Ekspropriasjonsrett
  • Plan- og bygningsrett

Bakgrunn

Håvard har en mastergrad i jus fra 2016. Det siste studieåret var han ansatt som vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, hvor han skrev masteroppgave innenfor ekspropriasjonsrett med tittelen "Reguleringsplaner og ekspropriasjonserstatning - særlig om strøksprisprinsippet".

I perioden 2016-2021 arbeidet Håvard som advokatfullmektig og advokat i eiendomsavdelingen til Advokatfirmaet Selmer AS. I Selmer arbeidet Håvard forholdsvis bredt med saker innenfor transaksjon, utvikling av fast eiendom, entreprise og tvist. Tyngdepunktet var imidlertid saker knyttet til utvikling av fast eiendom, herunder plan- og bygningsrett og ekspropriasjonsrett.

Høsten 2021 begynte Håvard som PHD-stipendiat ved Institutt for privatrett. Doktorgradsprosjektet tar for seg grunneieres rettsstilling ved ulike former for båndleggelser/rådighetsbegrensninger av fast eiendom i forkant av gjennomføring av infrastrukturprosjekter. Se nærmere om prosjektet.

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 16. aug. 2021 11:46 - Sist endret 6. okt. 2021 15:21