Heidi Beate Bentzen

Stipendiat
Bilde av Heidi Beate Bentzen
English version of this page
Telefon +47-22850086
Rom 441
Treffetider Mandag 12:30-13:30
Brukernavn
Besøksadresse Senter for rettsinformatikk St. Olavs plass 5 0166 Oslo
Postadresse Institutt for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

  • Bioteknologirett
  • Personvern
  • Helserett
  • Livsvitenskap
  • Persontilpasset kreftmedisin / Presisjonsmedisin

Bentzens doktorgradsprosjekt tar for seg den rettslige reguleringen av persontilpasset kreftmedisin. Dette innbefatter reguleringen av genetiske undersøkelser, og behandlingen av humant biologisk materiale og DNA-opplysninger, inkludert gjenbruk og datadeling.

 

Undervisning

  • Personvern

Bakgrunn

Bentzen er jurist, og deler tiden sin mellom Senter for rettsinformatikk ved Det juridiske fakultetet og Senter for medisinsk etikk ved Det medisinske fakultetet, begge ved Universitetet i Oslo. Hun er tilknyttet Norsk kreftgenomikkonsortium.

Emneord: Personvern, Helserett

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. okt. 2015 09:50 - Sist endret 1. juni 2016 11:52