Heidi Beate Bentzen

Stipendiat
Bilde av Heidi Beate Bentzen
English version of this page
Telefon +47-22850086
Rom 441
Treffetider Mandag 12:30-13:30
Brukernavn
Besøksadresse Senter for rettsinformatikk St. Olavs plass 5 0166 Oslo
Postadresse Institutt for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

 • Bioteknologirett
 • Personvern
 • Helserett
 • Livsvitenskap
 • Persontilpasset kreftmedisin / Presisjonsmedisin

Bentzens doktorgradsprosjekt tar for seg den rettslige reguleringen av persontilpasset kreftmedisin. Dette innbefatter reguleringen av genetiske undersøkelser, og behandlingen av humant biologisk materiale og DNA-opplysninger, inkludert gjenbruk og datadeling.

 

Undervisning

 • Personvern

Bakgrunn

Bentzen er jurist, og deler tiden sin mellom Senter for rettsinformatikk ved Det juridiske fakultetet og Senter for medisinsk etikk ved Det medisinske fakultetet, begge ved Universitetet i Oslo. Hun er tilknyttet Norsk kreftgenomikkonsortium.

Emneord: Personvern, Helserett

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Bentzen, Heidi Beate (2019). Deling av data i forskning.
 • Bentzen, Heidi Beate (2019, 15. mars). GDPR-forsker: – Det trengs nye tekniske løsninger.  Dagens Medisin.
 • Bentzen, Heidi Beate (2019). Introduksjon til GDPR for helseforskning i praksis.
 • Bentzen, Heidi Beate (2019). Kunstig intelligens og helse. En oversikt over juridiske hovedutfordringer.
 • Bentzen, Heidi Beate (2019). Utfordringer med økt tilgjenge­lighet av genomiske data. Bestpractice Onkologi/Hematologi.  ISSN 2245-0440.
 • Høstmælingen, Njål & Bentzen, Heidi Beate (2019, 04. mars). – GDPR har blitt et symbol på konflikt.  Dagens Medisin.
 • Høstmælingen, Njål & Bentzen, Heidi Beate (2019). EUs personvernforordning har to ansikter. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001. . doi: 10.4045/tidsskr.19.0166
 • Bentzen, Heidi Beate (2018, 25. oktober). Amid GDPR Implementation, European Effort Drafts Code of Conduct for Sharing Health Research Data. [Internett].  GenomeWeb.
 • Bentzen, Heidi Beate (2018). Doing Right: Law and Precision Medicine.
 • Bentzen, Heidi Beate (2018). Doing Right: Law and Precision Medicine.
 • Bentzen, Heidi Beate (2018). Formålsbestemthet. Om prinsippet og implikasjonene av prinsippet.
 • Bentzen, Heidi Beate (2018). Panelsamtale: Fra forskning og kunnskap til handling!.
 • Bentzen, Heidi Beate (2018). Personvern og datadeling i medisinsk og helsefaglig forskning.
 • Bentzen, Heidi Beate (2018). Session chair: Brave New World: Learning Health Systems.
 • Bentzen, Heidi Beate (2018). Shedding Light on Legal Aspects of Genetic Data Processing in the Cloud.
 • Aamdal, Steinar; Bentzen, Heidi Beate; Borge, Ole Johan; Erikstein, Bjørn K; Grimsgaard, Sameline; Hovig, Johannes Eivind; Myklebost, Ola & Widerberg, Ketil (2017). Åpne Nordens grenser for forskning og behandling. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Bentzen, Heidi Beate (2017). European Union's Regulation of Genetic Data.
 • Bentzen, Heidi Beate (2017). Genomics and the new EU data protection rules in a Nordic context.
 • Bentzen, Heidi Beate (2017). Helsedata – store verdier eller medisinsk overvåkingssamfunn på fremmarsj?.
 • Bentzen, Heidi Beate (2017, 02. oktober). Helsedata kan bli vårt nye gull. [Internett].  digi.no.
 • Bentzen, Heidi Beate (2017, 27. september). Helsedata: Forskning vs personvern. [Radio].  NRK P1 Her og nå.
 • Bentzen, Heidi Beate (2017). Legal Aspects of DNA Data Processing in International Databases.
 • Bentzen, Heidi Beate (2017). Medisinsk forskning i genomikkens tidsalder.
 • Bentzen, Heidi Beate (2017). Panel Debate: Trans-Atlantic data privacy relations and the new data protection law in the European Union.
 • Bentzen, Heidi Beate (2016). Anonymization of Health Data.
 • Bentzen, Heidi Beate (2016). DNA-datadeling – Hvor setter vi grensen?.
 • Bentzen, Heidi Beate (2016). Discussion panel on regional and professional developments and challenges in genomics.
 • Bentzen, Heidi Beate (2016). Genomic Research Review in Norway – REC’s Role.
 • Bentzen, Heidi Beate (2016). Genomics and the new EU Data Protection rules in a Nordic context.
 • Bentzen, Heidi Beate (2016). Goymsla av genomdata.
 • Bentzen, Heidi Beate (2016). How well protected are samples and data from unintended uses?.
 • Bentzen, Heidi Beate (2016). Human Biological Samples versus Personal Data.
 • Bentzen, Heidi Beate (2016). REC's review of proposals concerning genome sequencing.
 • Bentzen, Heidi Beate (2016). Rethinking Jurisdiction in Transnational Genomic Clouds.
 • Bentzen, Heidi Beate (2016). Third party access to genetic databases.
 • Borry, Pascal; Ljøsne, Isabelle Budin; Bentzen, Heidi Beate; Feeney, Oliver; Howard, Heidi; Loi, Michele; Mascalzoni, Deborah; Nordal, Salvör; Skirton, Heather; Sterckx, Sigrid; Stupka, Elia & Felzmann, Heike (2016). Citizen's Health through public-private Initiatives: Public health, Market and Ethical perspectives.
 • Bentzen, Heidi Beate (2015). Dynamisk samtykke – Forsøk på å gjøre samtykket praktikabelt.
 • Bentzen, Heidi Beate (2015, 03. mars). Gentest kun på resept?. [Fagblad].  GENialt.
 • Bentzen, Heidi Beate (2015). Legal Regulation of Personalized Cancer Medicine.
 • Bentzen, Heidi Beate & Iyer, Anita Lakshmi (2015). Are Trusted Systems Always Transparent? – Transparency vs. Opacity.
 • Bentzen, Heidi Beate; Iyer, Anita Lakshmi; Ljøsne, Isabelle Budin & Lindskog, Benedikte V (2015). NoSarC – ELSA: Why should we care what people think.
 • Ljøsne, Isabelle Budin; Bentzen, Heidi Beate; Solbakk, Jan Helge & Myklebost, Ola (2015). Genomsekvensering i forskning krever ny tilnærming til samtykke. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  135(22), s 2031- 2032 . doi: 10.4045/tidsskr.15.0944
 • Bentzen, Heidi Beate (2014). Er genetiske opplysninger spesielt sensitive personopplysninger?.
 • Bentzen, Heidi Beate (2014). Krever genetiske data særbehandling?.
 • Bentzen, Heidi Beate (2014). Presse(gen)etikk - Bioteknologiloven § 5-8.
 • Bentzen, Heidi Beate; Iyer, Anita Lakshmi & Ljøsne, Isabelle Budin (2014). Er du klar for persontilpasset medisin?. NRK Ytring.
 • Bentzen, Heidi Beate (2013). Rettslig regulering av persontilpasset medisin - Implikasjoner og barrierer for implementering.
 • Bentzen, Heidi Beate (2013). Rettslige aspekter ved lagring av genetiske data.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. okt. 2015 09:50 - Sist endret 1. juni 2016 11:52